(Last Updated On: 26. marts 2018)

Biskoppen mægler i strid

Roskildebispen til mæglingsmøde i Strøby. Fra venstre menighedsrådsformand John E. Hansen, biskop Peter Fischer-Møller og provst Erhard Westenberg. (Foto: Klaus Slavensky)

Strøby: Siden foråret 2015 har Strøby Kirke været lukket på grund af skimmelsvamp.

I tre år har menighedsråd, Tryggevælde Provsti, Roskilde Stift, Kirkeministeriet og private aktører samarbejdet og modarbejdet hinanden på kryds og tværs, med det resultat at Guds hus stadig er lukket for de lokale kirkegængere.

Forsoningsmøde løste op

Stevnsbladet har løbende skrevet om sagen, og talt med de implicerede personer og instanser, og det er tydeligt, at provst Erhard Westenberg har fået nok.

Men bistand af biskop for Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, var der 19. marts arrangeret et forsoningsmøde, hvor biskoppen skulle mægle mellem de stridende parter.

– Jeg forventer at arbejdet med renoveringen af kirken kan påbegyndes inden sommer, erklærer Erhard Westenberg efter mødet, der blev holdt i Strøby Kirkelade.

Arbejdet sker i etaper

Både provsten og formanden for menighedsrådet, John E. Hansen, omtaler mæglingen som et teknisk møde, og arbejdet skal nu udføres i etaper med fokus på at få kirken tørlagt.

– Først skal det udvendige afløb i jorden klares, der skal lægges noget dræn og sikres et godt afløb fra det. Dernæst skal der tages fat på gulvet i kirken og varmeforsyningen i selve kirken. Endelig i sidste ende skal kirken kalkes og males op indvendig, hvis der bliver penge til det, lyder det fra John E. Hansen.

Budget reduceret 14 mio. kr.

Netop økonomien har været omdrejningspunkt siden menighedsrådet fremlagde et budget på 20 mio. kr., som siden blev reduceret til 8,5 mio. kr, for foreløbigt at ende på cirka seks mio. kroner.

– Jeg afventer nu et samlet projekt, som skal behandles i provstiet og i stiftet, før arbejdet kan påbegyndes, forklarer Erhard Westenberg, der tilføjer, at en række konsulenter fra bl.a. Nationalmuseet skal vurderer byggeplanerne.

Provsten har i realiteten tilsidesat den arkitekt, som menighedsrådet udpegede, og indsat en bygherrerådgiver, efter intern kritik fra bl.a. menighedsrådsmedlem John Trap Andersen, hvis klage over inddragelse af en forsikringssum har fået medhold i Kirkeministeriet, og dermed reduceret den økonomiske ramme med over to mio. kroner.

Budskab om fællesskab

Hverken menighedsrådsformand eller provst tør sætte dato på hvornår Strøby Kirke genåbner.

Påskegudstjenesterne afholdes i Strøby Kirkelade, og Skærtorsdag taler Johanne Kirstine Arendt over det forpligtigende fællesskab med udgangspunkt i lignelsen hvor Jesus vasker disciplenes fødder.

Måske dette påskebudskab vil hjælpe til at bilægge stridighederne og sikre en snarlig genåbning af det, som i folkemunde kaldes “Den lukkede Kirke”.

sky

 

Skriv en kommentar