(Last Updated On: 9. november 2020)

Store Heddinge: Det har siden den 27. oktober været muligt at få foretaget en coronatest på Stevnshøj i Store Heddinge, hvor der på tirsdage er åbnet testcenter for borgere uden symptomer, der ønsker at få foretaget en test.

De første to tirsdage, hhv. den 27. oktober og den 3. november, har 900 borgere benyttet sig af muligheden, fordelt nogenlunde ligeligt på de to dage. Det er dog ikke foreløbet helt uden problemer, og Stevnsbladet er blevet kontaktet af to borgere, som de pågældende dage ikke har været trygge ved forholdene.

Indenfor er der håndsprit og afstandsmærkning på gulvet. (Foto: Erik Nielsen)

Kommer alt for tidligt

De beretter om udfordringer allerede ved ankomsten til testcentret, som har indgang i gården, med en lang udendørs kø og afstandskrav, der ikke blev overholdt af alle fremmødte. Deres oplevelse var, at mange var mødt op længe før deres bestilte tid. De kom til gengæld begge udmiddelbart før den bestilte tid og måtte stille sig bagerst i køen. Der var ingen udendørs vagt eller andet personale til at sikre, at afstanden blev overholdt og at man kom til i rigtig rækkefølge ift. tidsbestilling.

Få at minimere kødannelsen og for at mindske presset på parkeringspladserne, henstillede Stevns Kommune tirsdag i sidste uge i et opslag på deres facebookside til, at borgere kommer så tæt på den reserverede tid som muligt og kører væk fra testcentret umiddelbart efter overstået test. Kommunen har desuden etableret nye, midlertidige P-pladser på Stevnshøjvej, da det ikke er hensigtsmæssigt at parkere på Bjælkerupvej.

– Der har været testet to gange og vi evaluerer efter hver gang for at se, om noget kan gøres smartere, siger centerchef for for Sundhed & Omsorg i Stevns Kommune, Dorthe Kapler Holmboe.

Mere diskretion ønskes

Selvom der indenfor er sat afstandsmærker på gulvet og afskærmning mellem testborgere og borgere til sygeplejeklinikken, lyder der også her kritik af håndteringen, især hvad angår manglen på diskretion. Den 3. november blev man ved ’skranken’ – et skrivebord uden skræm mellem personale og borger – enten bedt om at læse sit cpr-nummer højt eller at vise sit sygesikringsbevis, som så bliver skrevet ned i hånden på et stykke papir og efterfølgende lagt i en pose sammen med prøven.

– Test her i Stevns foregår på samme måde, som alle andre steder. Der er skærme oppe mellem de borgere, der bliver testet og borgerne sidder med ryggen ud til de 3-4 borgere, som står bagved og venter til det bliver deres tur. Tirsdag den 3. november var en enkeltstående udfordring med regionens digitale system, som medførte, at data måtte registreres i hånden. Når systemet virker, så bliver sygesikringskortet scannet, forklarer sundhedschefen.

Skarp adskillelse

Da Stevnsbladet kiggede forbi tirsdag den 3. november ved frokosttid, var der ingen kø udenfor, men det var der til gengæld tidligere på dagen og den foregående tirsdag, hvilket har fået Stevns Kommune til at etablere nye, midlertidige parkeringspladser på Stevnshøjvej. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Endelig er der placeringen af testcenteret i forbindelse med et køkken og nær en sygeplejeklinik og et plejehjem, hvis beboere er i en af de borgergrupper, der er særligt udsatte. Til trods for forsøg på afspærring med kegler og tape, var det muligt for besøgende til sygeplejeklinikken på Stevnshøj at bruge indgangen til coronatestcenteret.

– Det vil jeg sørge for bliver lukket. Når en borger udefra skal ind på sygeplejeklinikken, skal vedkommende ind gennem en dør, som ligger skråt overfor den dør, hvor borgere, der skal ind til test går ind, siger Dorthe Kapler Holmboe, der forklarer, at afspærringen er sat op for at sikre, at de to borgergrupper ikke møder hinanden, og at indgangen til testcentret ikke bliver brugt af plejecentrets beboere.

Hun forklarer desuden, at alle borgere, som kommer til test og til sygeplejeklinikken, skal bruge mundbind eller visir.

– Testcentret ligger i en bygning for sig selv med en lang mellemgang ned til plejecentret, hvor dørene er lukkede, når testcentret er åbent. Borgere, der skal til test, kommer ikke i nærheden af borgerne på plejecentret, forsikrer Dorthe Kapler Holmboe.

Det grovkøkken, der ligger ved siden af selve testlokalet er ifølge centerchefen ikke i brug i dagtimerne og er aflåst, mens der testes, da der er køkkener inde på plejecentret, som bruges om dagen.

Testlokalet bliver rengjort efter gældende regler før og efter hver testdag.

De to borgere ønsker at være anonyme i avisen men er kendt af redaktionen. De fik foretaget en test hhv. den 27. oktober og den 3. november om hhv. eftermiddagen og formiddagen.
rmh

 

Skriv en kommentar