(Last Updated On: 20. april 2021)

Henning Urban Dam (S) borgmesterkandidat synes, det er ”ærgerligt”, at jeg skriver om JP aktindsigt i klager på plejehjem i Danmark. Som gjort i et læserbrev i Stevnsbladet 14 april.

I Danmark er der 98 kommuner, men i 24 kommuner opgøres klagesager ikke centralt. Det er derfor betryggende, at i Stevns Kommune er der ingen klagesager, ifølge Henning, i hvert fald ikke som nævnt i mit indlæg. NB. Disse beskrivelser er ikke historier, som Henning skriver, men få uddrag af faktuelle klagesager, som skrevet.

Men klager er der i Stevns, forstås. Måske Henning vil give eksempler på disse klagesager. Som han gør, når han kommer med citater fra ”Årsrapport, uanmeldte tilsyn 2020”. En rapport fra 6/1-21. Den rapport, er den nævnt i, og har den noget med artiklen at gøre i Stevnsbladet af 7 april, jeg kommenterer?

I artiklen ”Bedre styring af ældreområdet” fremgår det, at der har været en kritisabel styring i Stevns ældreomsorg. Dette har betydet ansættelser af en stabschef og en udviklingskonsulent. Betyder dette store og nødvendige oprydningsarbejde, at det har haft konsekvenser f.eks. opsigelser i ledelsen. S.u.

Modsat Hennings opfattelse, oplever jeg ikke ældreplejen i Stevns dårlig. Det ved jeg ganske enkelt ikke nok til at udtale mig om. Det er heldigvis sjældent hos personalet, fejlene ligger og der opstår fejl. Men derimod den dårlige ledelse, der desværre også giver en dårlig kultur. Dette løses ikke alene med penge, men af engagerede ledere, der går foran.

Til gengæld udtaler jeg mig om den opvarmede mad til de ældre, hvor jeg finder det uværdigt, at de ældre på Stevns Kommunes plejehjem ikke får frisklavet velduftende mad hver dag. En ældreomsorg vi burde give de ældre på plejehjemmene, i den sidste korte periode af deres liv. En daglig oplevelse der ses hen til, altså der hvor de gamle får frisklavet velduftende mad.

Pensionist
Bjarne Hilmersson
Strandmældevej 2
Strøby Egede

Skriv en kommentar