(Last Updated On: 19. januar 2021)

»Lad tusinde blomster blomstre« sagde Kinas Mao en gang, og nu sker det fra foråret ved Rødvig.

Rødvig: Stevns Kommune ønsker at skabe mere farve og liv i byrummet, og det har man nok brug for i denne, på alle måder, mørke tid.

Det er årsagen til, at der netop er plantet bede langs Østersøvej i Rødvig.

En sanseoplevelse i vente

Det er Vej & Materielgård, som har anlagt det over 100 m2 store bed, der skal give sanselige oplevelser fra tidligt forår til sent efterår, til gavn og glæde for borgere, turister og insekter.

– Glæd dig til et blomsterhav i Krohaven i Rødvig, siger leder af Vej- og Materielgård, Henrik Hedegård Pedersen.

– I bedet har vi plantet 12 forskellige stauder og sat mange løg, så man vil kunne opleve blomster over en meget lang periode. Vi har desuden lagt 4-5 cm grus/småsten for dels at skygge for ukrudt, der kommer nedefra dels for at reducere chancen for, at ukrudtsfrø kan etablere sig i bedet, forklarer han.

Blomster i november

Blomstringen vil bevæge sig fra de lyse narcisser i foråret, efterfulgt af tulipaner, allium og 12 forskellige stauder, og vil således blomstrer fra marts og helt ind i november måned, så selv digteren Henrik Nordbrandt må glæde sig, og måske reducere på antallet af novembermåneder i hans digt “Året har 16 måneder”.

Bedene er beplantet med sunde planter, som er tilpasset det danske klima og det specifikke voksested. Man vil kunne finde katteurt, origanum, lampepudsergræs, løvehale, solbrud, salvie, purpur solhat, løvefod, asters og forskellige arter af storkenæb.

Det skulle skabe en længelevende og insektvenlig beplantning, som er skabt ud fra dynamiske principper.

– Her vil være pollen og nektar til vores flyvende venner, og de visne blomsterstængler vil være et indbygget insekthotel, oplyser Henrik Hedegård Pedersen, som også fortæller, at det er et lille forsøg, som der skal evalueres på, så der er ikke i øjeblikket planer om tilsvarende anlæg andre steder på Stevns.

sky

Skriv en kommentar