(Last Updated On: 4. maj 2021)

Rødvig: Stevnsbladets redaktion blev i sidste uge kontaktet af en læser fra Rødvig, som gerne ville tippe os om et smukt blomstrende bed i Krohaven.

Lige nu er de dominerende farver gul og orange. Senere på året kommer andre planter og farver i spil. (Fotos: Rikke Michael Hansen)

– Bedet er simpelt hen så flot lige nu, så det fortjener ros, lød det fra en begejstret Inger Snoer, og hun har helt ret, for bedet, der lige nu har blomstrende gule mini påskeliljer og orange tulipaner, lyser op og pynter smukt i gadebilledet.

Det er Stevns Kommune, der har plantet det flotte bed til langs Østersøvej, og det har de gjort netop for at skabe mere farve og liv i byrummet.

Vej og Materielgården anlagde i november sidste år et over 100 kvadratmeter stort bed, som skal give sanselige oplevelser fra tidligt forår til sent efterår, til gavn og glæde for borgere, turister og insekter.

I bedet er sat mange løg og plantet 12 forskellige stauder, så man vil kunne opleve blomster over en meget lang periode. Desuden er der lagt 4-5 centimeter med grus og småsten, som dels skygger for ukrudt, der kommer nedefra, dels skal reducere risikoen for, at ukrudtsfrø kan etablere sig i bedet.

Bedet vil henover året bevæge sig fra lyse narcisser, efterfulgt af tulipaner, allium og stauder såsom katteurt, solhat, asters, storkenæb og løvefod. Der er beplantet med sunde planter, som er tilpasset det danske klima og det specifikke voksested. Og så vil her være pollen og nektar til de flyvende venner, og de visne blomsterstængler vil fungere som indbyggede insekthoteller.

Ifølge leder af Vej og Materielgården, Henrik Hedegård Pedersen, er bedet et forsøg, som der skal evalueres på, så der er ikke for nuværende planer om tilsvarende anlæg andre steder på Stevns.
rmh

Skriv en kommentar