(Last Updated On: 14. maj 2019)

To tænder og to panserplader fra en fortidskrokodille. (Foto: Geomuseum Faxe)

Stevns Klint: De smukke klipper ved Stevns Klint har endnu engang budt på en spændende overraskelse fra fortiden, denne gang fossile rester fra en ca. 66 millioner år gammel havkrokodille, der levede i havet, som dengang dækkede Danmark.

Fundet blev gjort ved Mandehoved på Stevns Klint, af den lokale amatørgeolog Peter Bennicke.

En Thoracosaurus

Museumsinspektør Jesper Milàn fra Geomuseum Faxe oplyser, at fundet besår af to velbevarede tænder og to hudpanserplader eller osteodermer, som er plader af knogle, der ligger i huden og som er belagt med hornlignende materiale, der danner de karakteristiske panserplader ned langs ryggen og siderne på en krokodille.

– Mønsteret i pladerne varierer blandt forskellige typer krokodiller, og sammen med fundet af de to lange slanke tænder kan vi med rimelig sikkerhed sige, at der er tale om en krokodille af slægten Thoracosaurus, som var den mest almindelige havkrokodille i tiden lige omkring slutningen af Kridttiden og starten af Tertiærtiden, fortæller museumsinspektøren.

Et sjældent fund

Thoracosaurus var en slægt af havkrokodiller, der levede i sidste halvdel af Kridttiden og den efterfølgende Danien tid, og som tilsyneladende ikke blev påvirket af massedøden på grænsen mellem de to tidsperioder, der udslettede både dinosaurerne og de store marine krybdyr som mosasaurerne. Thoracosaurus er fundet i områder, der ligger langt fra nærmeste fortidige kystlinie. I tilfældet med det nye fund fra Stevns lå nærmeste kystlinie for 66 millioner år siden helt ovre i det østlige Skåne. Det viser, at de var gode svømmere, der ikke var bange for at jage langt fra land.

– Jeg er meget begejstret for dette fund. Hidtil har vi i Danmark kun kendt enkelte fund af få løse Thoracosaurus tænder fra tiden lige omkring slutningen af Kridttiden. Vi skal hele tre millioner år længere frem i tiden, til Kalken i Faxe Kalkbrud blev dannet, før vi for alvor kender rester af Thoracosaurus fra det danske område. Så selvom det kun er to tænder og to panserplader, der er tale om, så udfylder de et vigtigt tomrum i historien, siger Jesper Milàn.

Fundet skal nu bedømmes af Danekræ-udvalget i Danmark, og vil blive udstillet på Geomuseum Faxe senere på året. På Geomuseum Faxe kan man også se en livagtig rekonstruktion af, hvordan Thoracosaurus så ud i levende live.

Skriv en kommentar