(Last Updated On: 30. november 2021)

De fremmødte til Selskabet Højeruplunds generalforsamling viste formand og bestyrelsen tillid, så der nu arbejdes videre med et hotel-projekt i området. En arbejdsgruppes fremlagte idé om at skabe et kulturhus i den nedlagte museumsbygning blev skudt ned.

Uffe Jonas (tv.) begrunder sin idé om at skabe et kulturhus i den nedlagte museumsbygning i Højeruplund, mens aftenens ordstyrer og dirigent advokat Peter Giersing (stående) samt Selskabet Højeruplunds formand, Jens Carl Jørgensen (th.) ser til. (Foto: Erik Nielsen)

Højeruplund: Et forslag sendt ind af medlemmerne Uffe Jonas og Vera Rahbæk om at omdanne den nedlagte museumsbygning i Højeruplund til kulturhus blev det længste indslag, da Selskabet Højeruplund tirsdag aften i sidste uge holdt generalforsamling.

Ikke mindst fordi Uffe Jonas brugte cirka en halv time til at begrunde sin og Vera Rahbæks idé om at skabe et kulturhus, hvorefter der var debat og afstemning om forslaget.

– Vi støtter op om traktørens ønske om etablering af overnatningsmuligheder i området. Men det bør foregå i landsbyen – uden for selve kulturparken. Vores motto er: det ene udelukker ikke det andet, lød det flere gange fra Uffe Jonas i løbet af sit indlæg, hvorefter han pegede på, at valget står imellem et kulturhus eller et hotel på grunden, hvor den nedlagte museumsbygning står.

Formand afviser

Jens Carl Jørgensen, der er formand for bestyrelsen for Selskabet Højeruplund, som erhvervede den nedlagte museumsbygning for et par år siden, lod forsamlingen vide, at bestyrelsen i stedet ønsker at arbejde videre med planer om at sikre flere overnatningssteder i Højerup.

– Vi går efter den bedst mulige forrentning af vores investering, og det mener vi ikke at få gennem et nyt kulturhus. I øjeblikket har vi en unik mulighed for at skabe flere overnatningssteder, da området i Højeruplund er med i et forsøgsområde, der er dispenseret fra strandbeskyttelseslinjen, forklarede formanden, inden han opfordrede alle til at stemme nej til at omdanne den gamle museumsbygning til kulturhus.

Garant eller ej

Uffe Jonas forsøgte i sin fremlægning at gøre Steen Bonke Sørensen, der er direktør for besøgscentret i Boesdal, til garant for sin idé om et kulturhus. Steen Bonke Sørensen var ikke til stede, så han var ikke en del af debatten. Men traktør Karl Peter Andersen, som forpagter traktørstedet Højeruplund, og som er den, der har planer om også at få overnatningsmuligheder tog efter Uffe Jonas indlæg ordet:

– Jeg har kontaktet Steen Bonke Sørensen, og han skriver tilbage til mig, at han ikke har taget stilling til et kulturhus, da han ved for lidt om det. Han har ingen holdning i den sag, men holder sig helt neutral, så det må stå for Uffe Jonas egen regning, når han påstår, at Steen Bonke Sørensen mener, at han bakker om idéen om at skabe et kulturhus i den gamle museumsbygning, lød det fra Karl Peter Andersen, inden forsamlingen gik over til afstemning.

Forslaget ordlyd

76 stemmeberettigede medlemmer var mødt op til årsmødet, der er selskabets øverste beslutningsdygtige myndighed.

De skulle tage stilling til et forslag med følgende ordlyd:

“Det besluttes at Østsjællands museumsbygning bevares. Den fremtidige funktion bliver som kulturhus og mødested til gavn for kulturlivet og den stevnske befolkning. Arrangementer og aktiviteter skal som udgangspunkt være af tidsbegrænset varighed. Der gives dog mulighed for udstillinger og lignede af mere blivende karakter, som ikke begrænser hovedfunktionen som kultur- og mødested; f.eks. til koncerter. udstillinger, teaterforestillinger, events, møder. Driften af bygningen skal hvile i sig selv i overensstemmelse med Selskabet Højeruplunds vedtægter og formål som almennyttig organisation. Selskabet Højeruplund og dets bestyrelse har det overordnede ansvar for driften af kulturhuset. Den daglige ledelse og aktivitetsplanlægning søges afklaret i et samarbejde med de relevante aktører.“

Klar afvisning

Der skulle ganske enkelt stemmes ja eller nej til ovenstående forslag. Og da stemmetællerne havde været rundt viste resultatet 60 nej-stemmer, 14 ja-stemmer, mens en enkelt var blank, og der var én af de 76 stemmeberettigede fremmødte medlemmer, som ikke havde stemt.

Skriv en kommentar