(Last Updated On: 24. maj 2022)

Stevns: I alt fire gange sagsbehandling – to i Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turismeudvalget (AEKT) og to i kommunalbestyrelsesregi – tog det at træffe beslutning om, hvorvidt der via Kulturpuljen skal ydes økonomisk støtte til Scandinavian Cello School.

14 for – 5 imod

Ud af kommunalbestyrelsen 19 medlemmer, som alle deltog på kommunalbestyrelsesmødet torsdag aften i sidste uge, godkendte 15 medlemmer anbefalingen fra et flertal i AEKT-udvalget om, at der skal ydes tilskud til Scandinavian Cello School på op til 75.000 kroner.

Ved en tidligere koncert ved Lund Havn, der samlede et stort publikum. (Arkivfoto: Julia Eva Severinsen)

Det var S, R, SF, V, EL, Mogens Haugaard (N) og Martin Henriksen (løsgænger), der stemte for anbefalingen under følgende forudsætninger:

– at kommunen modtager en konkret aktivitetsplan

– at kommunen modtager regnskab for hver aktivitet

– at aktiviteterne skal foregå på Stevns

– at der ikke ydes tilskud til transport

De tre konservative medlemmer samt Jørgen Larsen fra Nyt Stevns kunne ikke godkende anbefalingen og stemte imod.

Efterlyser mere information

Forinden havde sagen for anden gang været behandlet i AEKT-udvalget, hvor et lille flertal på tre (S, R, V) stemte for, at Scandinavian Cello School fik det halve af, hvad den havde søgt om: nemlig 75.000 af ansøgte 150.000 kroner til at holde klassiske koncerter for på Stevns.

De to udvalgsmedlemmer fra K og N stemte imod, og sagen blev for anden gang begæret i Kommunalbestyrelsen, denne gang af udvalgsmedlem Jørgen Larsen fra Nyt Stevns. Han fandt det nødvendigt at gøre brug af sin standsningsret, da han savnede svar på flere spørgsmål:

– Hvad er prisen for en spillemand? Hvor skal koncerterne spilles? Hvad er programmet eller planen?, lød spørgsmålene fra Jørgen Larsen, da han torsdag aften som den første fik ordet under sagsbehandlingen.

Han argumenterede samtidig for, at han anser SCS for at være en privat virksomhed, hvilket han fandt problematisk ift. at modtage midler fra Kulturpuljen.

Også SF’s Julie Hoff Sørensen, som dog – i modsætning til Jørgen Larsen – endte med at stemme for at yde støtte til koncerterne, havde flere ubesvarede spørgsmål, som hun efterlyste svar på:

– Jeg ved ikke, hvad der er sket siden sidste udvalgsmøde? Er der kommet en projektbeskrivelse, materialet må være en del af sagsbehandlingen, går jeg ud fra?, spurgte Julie Hoff Sørensen.

Nogle af svarene på disse spørgsmål havde SCS’s nye direktør, Karen Johanne Pedersen mulighed for at svare på, da hun deltog ved seneste møde i AEKT-udvalg, hvor hun var inviteret til at deltage. Desuden havde den tidligere direktør Jacob Shaw indsendt et pdf-dokument med uddybende tanker om de klassiske koncerter på Stevns, som er vedhæftet som bilaget til referat for AEKT-mødet den 4. maj. I forbindelse med den indledende behandling af SCS’s ansøgning, der fandt sted på AEKT-mødet den 9. februar i år, har SCS fremsendt udfyldt ansøgningsskema, der også indeholder et samlet budgetoverslag for projektet.

På kommunalbestyrelsesmødet ærgrede det Line Krogh Lay, der er medlem af AEKT, at kulturpuljen og SCS er blev ’en kastebold i en politisk dagsorden’, som hun udtrykte det.

Enhedslistens Sejer Folke komplimenterede SCS for at ’hæve det kulturelle niveau på Stevns ved at bringe klassisk musik ud i børnehaver og havne med videre’, mens konservatives Emil Larsen mente at:

– Pengene ryger ind i et hjul og vi kan ikke se, hvad de bliver brugt til, som han formulerede det.
rmh

Kulturpuljen

  • Formålet med Kulturpuljen er at give tilskud til nyskabende kulturelle aktiviteter, projekter, arrangementer, begivenheder og kulturaktører i Stevns Kommune.
  • Alle foreninger, grupper, institutioner og enkeltpersoner med forankring i Stevns Kommune kan søge om tilskud til kulturelle aktiviteter, du kun kan gennemføre delvist uden økonomisk tilskud.
Kilde: Stevns Kommune

Skriv en kommentar