(Last Updated On: 16. februar 2021)

9 af 11 ansøgninger er – indtil videre – blevet imødekommet. Ialt er uddelt 228.224 kroner af årets Kulturpulje.

Stevns: På seneste møde i udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Kultur (AET) blev de indkomne ansøgninger til Kulturpuljen i 2021 behandlet.

I alt 11 ansøgninger er indsendt.

Kulturpuljens budget for 2021 er på i alt 595.000 kroner, som udvalget har til rådighed til fordeling.

Syngesange, film og kunst

Søren Krøjer, der sidste år udgav sangbogen ’Syngesange’, har fået bevilget 15.000 kroner, som skal bruges til at indspille de 14 sange med professionelle kulturpersoner. Endvidere skal sangene gøres tilgængelige digitalt, med video og lydfil af indspilningerne. Der var ansøgt om 20.000 kroner.

Digitalisering af Søren Krøjers ‘Syngesange’ – med illustrationer af Anette Sjølund – er blandt de projekter, der har fået tildelt midler fra Kulturpuljen i år. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Snurretoppen har ifm. ’Med Skolen i Biografen’ ansøgt om og fået bevilget 40.000 kroner i tilskud til transport af tilmeldte skoleelever.

Kulturtilbuddet ’Med Skolen i Biografen’ tilbyder biografoplevelser med tilhørende undervisningsmateriale til hele skoleforløbet. Alle folkeskoler samt fri- og privatskoler i Stevns Kommune får tilbuddet, og ifølge ansøgningen har alle skoler på nær én inden for de sidste to år gjort brug af tilbuddet.

Kulturloftet har fået bevilget 20.000 kroner, som er den faste årlige støtte til foreningens udstillingsvirksomhed, der bl.a. har udgifter til plakater, indbydelser og udstillingsprogrammer.

Vedligehold og katalog

Ranestedet beliggende i Varpelev har ansøgt om og fået bevilget 15.000 kroner, som skal bruges til drift af ejendommen. I budgettet for den selvejende instution er listet forskellige udgiftsposter, som skal sikre, at ejendom og parkanlæg fremstår fin og præsentabel for besøgende. En stor post er på dette års budget vedligeholdelse af stråtag for 11.250 kroner.

Igen i år planlægger medlemmerne Åbne Atelierdøre Stevns Faxe at åbne deres døre for kunstinteresserede besøgene den sidste weekend i august. Det censurerede fællesskab har ansøgt om og fået bevilget 40.000 kroner, som skal dække en stor del af omkostningerne til tryk og udsendelse af årets udstillingskatalog.

Sejer Folke (EL), der både er udvalgsmedlem i AET og medlem af Åbne Atelierdøre, erklærede sig inhabil og forlod mødet ved behandling af denne ansøgning.

Klintelyrik og Klintekonge

Anne Rosell Holt fra Klintetours har i sommerens turkalender bl.a. arrangeret fire guidede vandreture ved Stevns Klint med stemningsfuld lyrik fremført på klintekanten af Lene Vestergård.

Lene Vestergård har i den forbindelse ansøgt om og fået bevilget 9.744 kroner, som skal dække hendes honorar for kunstnerisk medvirken på de fire vandreture ’Kalk, Katastrofer og Klintelyrik’.

På Grønningen i Holtug, har landbyens foreninger planer om at anlægge Klintekongens Magiske Have til sommer. Holtug Borgerforening har til formålet ansøgt om og fået bevilget 41.500 kroner til indkøb af en cirka 7 meter lang egetræsstamme, der skal forvandles til en klintekonge. Bevilingen er betinget af, at det lykkes Holtug Borgerforening at få fondsmidler til udskæring af egetræsstammen.

Cellomusik og skibsmotor

Det er i år fem år siden, at Scandinavian Cello School blev stiftet, og jubilæet planlægges makeret med koncertturneen ’SCS On the Road’. Der er ansøgt om og bevilget 32.000 kroner til gennemførelse af dels tre gratis støttekoncerter, dels en landsbykoncert, som får til formål at rejse penge til støtte for lokale initiativer.

Endelig har Rødvig Skibsmotormuseum ansøgt om og fået bevilget 15.000 kroner, som skal bruges til opvarmning, el, vand, renovering af udendørsskure mm.

Der blev på mødet bevilget ialt 228.244 kroner.

To ansøgninger afventer

Der var desuden to ansøgninger, som blev udsat til næste udvalgsmøde:

Den ene ansøgning, der må vente lidt endnu på et svar, er fra musikbandet Chasing Grace, som har ansøgt om i alt 56.042,50 kroner. Bandet – hvis trommeslager er Johannes Gissel, der også er ansat ved Stevns Musikskole – har skrevet og indspillet deres kommende EP på Stevns Klint. I ansøgningen fremgår det, at Chasing Grace planlægger at fremføre sangene live, ved enten kirken i Højerup eller ved Stevns Fyr, som har inspireret til skabelsen af musikken: ”Live Fra Stevns Klint” giver Stevns kommune en anderledes musikalsk oplevel se og vil med koncert, video og Live-stream vise resten af Danmark/Verden hvad Stevns er, og kan.

Også behandlingen af en ansøgning fra Stevns Folklore Forening blev udskudt til næste gang. Foreningen er inviteret til et møde med AET, som ønsker at få mere information om foreningens idéer og arbejde.

Stevns Folklore Forening har ansøgt om 80.000 kroner, som skal bruges til at realisere museets første planlagte udstilling, et 3D træudskåret kort over Stevns med interaktive elementer. De ansøgte midler fra Kulturpuljen skal dels bruges til design af udstillingen, kunstnerhonorarer samt figurer og digitale elementer.

Ved behandling af dette punkt erklærede Sejer Folke sig endnu engang inhabil og forlod mødet.
rmh

Skriv en kommentar