(Last Updated On: 10. marts 2014)

Museet løser alle museale opgaver på højt niveau.
Det konkluderer Kulturstyrelsen i en
kvalitetsvurdering af museet og giver museet den højest mulige karakter.
Billede-museum
Østsjællands Museums bygning i Højerup. Foto: Rudy Hemmingsen.

STEVNS: Danske statsanerkendte museer skal leve op til de mange krav og derfor gennemfører Kulturstyrelsen hvert år en kvalitetsvurdering af en række danske museer.
Kulturstyrelsen baserer sin vurdering på et omfattende skriftligt materiale og et besøg på museet, og i oktober 2013 stod Østsjællands Museum for tur. I besøget deltog ud over repræsentanter fra museets personale og bestyrelse også repræsentanter fra de to tilskudskommuner Stevns Kommune og Faxe Kommune. Under besøget besigtigede konsulenter fra Kulturstyrelsen en lang række af museets lokaliteter, hvorefter de havde mange uddybede spørgsmål.

Meget tilfredsstillede
På baggrund af besøget er det Kulturstyrelsens samlede vurdering, at Østsjællands Museums opgavevaretagelse er meget tilfredsstillende, og at museet løser alle museale opgaver på højt niveau.
Kun ca. 10 % af de museer, der indtil nu har været bedømt efter denne skala, har opnået karakteren ”meget tilfredsstillende”.
Kulturstyrelsen skriver videre i sin vurdering af Østsjællands Museum, at ”museet arbejder målrettet med en kvalitativ udvikling af museet på baggrund af nedskrevne strategier for såvel den samlede virksomhed som de enkelte museumsfaglige opgaver. Museet har særligt de seneste år arbejdet med udvikling af og markeret sig med en klar faglig profil inden for kalkens geologi og kulturhistorie samt koldkrigshistorien, og har lagt og lægger fortsat væsentlige ressourcer i arbejdet med at få Stevns Klint optaget på UNESCOs verdensarvsliste”.

Skulderklap
”Vi er utroligt stolte af denne kvalitetsvurdering. Det er jo et kæmpe skulderklap til bestyrelsen og alle medarbejdere og frivillige på Østsjællands Museum, som tilsammen gør museet til et veldrevet og professionelt sted. Udover denne stab af dedikerede folk er det også vigtigt at huske på, at uden den støtte vi modtager fra Staten og ikke mindst fra Stevns og Faxe kommuner kunne dette ikke lade sig gøre. Det er også bemærket i Kulturstyrelsens vurdering, at de to kommuner bakker op med økonomisk støtte. Det understøtter, at det er et fælles projekt at passe på vores fælles natur- og kulturarv. Og at vi sammen gør det godt. Netop samarbejdet med kommunerne er væsentligt for museet og for at skabe det bedste resultat”, siger Tove Damholt, museumsdirektør for Østsjællands Museum.    cs

  • Fakta:
  • Østsjællands Museum består af flere enheder/museer: Koldkrigsmuseum Stevnsfort, Geomuseum Faxe, Stevns Museum, Haslev Museum, Stevns Naturcenter, Fiskerhuset i Højerup og Rytterskolen i Ll. Heddinge.

Skriv en kommentar