(Last Updated On: 11. august 2022)

CaCO3 har gennem 40 år, og med skiftende kunstnere, skabt fælles kunst og afholdt fællesudstillinger.

Her ses fire af de nuværende CaCO3-medlemmer ved forårets udstilling: ’Fuglen er fløjet’ i Stevns Fyrcenter. Fra venstre er det keramiker Ulla Thornberg, billedkunstner Anette Nielsen, billedkunstner Bente Ansholm og billedkunstner Christina Præstgaard. (Privatfoto)

Stevns: Initiativet til kunstnersammenslutningen CaCO3 blev taget i 1982 af de to billedkunstnere: Jeff Ibbo, der boede i Lund og Ken Denning, som dengang var bosat i Rengegade i Store Heddinge. De mente nemlig, at der manglede en kunstnergruppe på Stevns og indrykkede derfor en annonce i den lokale ugeavis Stevnsbladet og i Dagbladet for at finde interesserede. I annoncen opfordrede de interesserede kunstnere til at møde op i Rengegade.

Opfordringen blev grebet af flere lokale kunstnere, og blandt de fremmødte var smykkekunstner Karin Lind, væver Birgitte Eiland og billedkunstner Niels Gerhardt Nielsen.

Således startede den stevnske kunstnergruppe i 1982 og tog navnet CaCO3 – der er den kemiske betegnelse for calcium carbonate – efter den undergrund, som Stevns hviler på. Formålene var dels at skabe opmærksomhed omkring kunsten på Stevns, desuden at opnå et fællesskab, hvor lokale kunstnere kunne mødes, inspirere og sparre med hinanden og ikke mindst udstille sammen.

Åbne Atelierdøre udsprunget af CaCO3

– Man må sige, at det lykkedes for dem. I starten blev der flere gange afholdt happenings med bl.a. fællesmaleri på Nytorv i Store Heddinge, hvor de mødtes og malede fællesværker på store mdf-plader. Og den årlige fællesudstilling, Åbne Atelierdøre er udsprunget af CaCO3, fortæller billedkunstner Annette Sjølund, der siden 1998 selv har været en del af CaCO3-fællesskabet.

Mdf-pladerne var for øvrigt i standardmålet 122×244 centimeter. To af værkerne hænger den dag i dag på biblioteket i Store Heddinge.

Andre ikoniske værker fra gruppens hånd, som de fleste stevnsborgere formentligt har lagt mærke til, er stenmosaikkerne ved indgangen til rådhuset i Store Heddinge og ’varderne’ langs de stevnske landeveje.

Fællesmalerier og -skulpturer

Både tegnere, malere, keramikere, stoftrykkere, smykkekunstnere, vævere og billedhuggere har gennem de mange år været medlemmer af CaCO3, og gennem hele perioden er gruppen mødtes en gang om måneden. CaCO3 har også løbende afholdt en lang række fællesudstillinger.

Her 40 år senere er CaCO3 stadig en aktiv og yderst levende gruppe, der fortsat mødes en gang om måneden og som jævnligt udstiller sammen; senest med udstillingen ’Fuglen er fløjet’ i Stevns Fyrcenter, hvor de nuværende medlemmer udstillede i foråret.

I dag tæller gruppen syv lokale kunstnere: Anette Nielsen, Annette Sjølund, Anne Vejtorp, Bente Ansholm, Christina Præstgaard, Inger Jepsen og Ulla Thornberg.

I anledning af 40 års jubilæet har CaCO3 fællesudstilling på Kulturloftet med fernisering lørdag den 13. august, hvor både nuværende og tidligere medlemmer udstiller deres værker. Senere på måneden, i weekenden den 27. og 28. august, inviterer kunstnerne – sammen med andre lokale kunstnere fra Stevns og Faxe – indenfor til Åbne Atelierdøre.
rmh

Skriv en kommentar