(Last Updated On: 6. juni 2019)

Stevns Kommune er presset på budgetafvigelser
og færre skatteindtægter

Anette Mortensen (V): Statsvejen bliver afgørende for udviklingen af Stevns. (Foto: Klaus Slavensky)

Store Heddinge: Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har netop udsendt oversigt over budgetoverskridelserne pr. indbygger for serviceudgifter i 2018.

Kommunerne er samlet set blevet meget bedre til at ramme budgettet for serviceudgifter, men mange, heriblandt Stevns, har fortsat udfordringer med at holde budgettet for udsatte grupper, som for eksempel udsatte børn og personer med handicap.

Bortset fra øerne Langeland, Læsø og Fanø, så er Stevns den kommune i landet, som har den største budgetoverskridelse på 1.543 kr. per indbygger i 2018.

Budgetoverskridelser

I 2011 indskærpede staten truslen om økonomiske sanktioner over for kommunerne, hvis serviceudgifterne for kommunerne under ét ikke er i stand til at holde sig inden for den aftalte økonomiske ramme – i både budgetter og regnskaber.

– Det er fuldstændig korrekt, at Stevns Kommune har haft betydelige overskridelser af budgettet i 2018. Det skyldes overvejende, at det har været dyrere at levere den service, især på ældreområdet, som kommunalbestyrelsen har besluttet at levere, siger borgmester Anette Mortensen (V).

„Vi får ingen sanktioner”

Borgmesteren finder, at Stevns Kommune generelt driver serviceområder og myndighedsopgaver effektivt og billigt. Hun understreger, at i 2018 havde Stevns kommune budgetterede serviceudgifter, som var de tredje laveste i hele landet. Kun Frederiksberg og Vejle, som har langt færre ældre havde lavere budget til serviceudgifter end os per indbygger, siger hun.

– Vi kunne så ikke holde det budget fuldstændigt, og det er selvfølgelig ærgerligt, men vores budget 2019, som vi lige nu stadig forventer kan holde, det rummer serviceudgifter per indbygger som er de niende laveste i landet – og igen, kun kommune, der har færre ældre, kan præstere lavere budget end os, lyder det fra Anette Mortensen.

– De ø-kommuner, som nævnes bruger for eksempel alle langt flere penge per indbygger end Stevns Kommune. Og i forhold til økonomiaftalen og budgetlovens bestemmelser om sanktioner, så har kommunerne under ét overholdt budget 2018, og der kommer derfor ingen sanktioner for Stevns Kommune, lover Anette Mortensen.

Færre skattekroner

Stevns er blandt de 27 kommuner i landet, som får færre penge ind i kommuneskat end for fem år siden, viser tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Der er stor forskel på, hvor mange penge landets kommuner får i skattekassen om året, og forskellen er blevet endnu større de seneste år.

Ifølge denne undersøgelser oplyser DR, at det skyldes, at folk på Stevns i gennemsnit har dårligere indkomster, og at Stevns i år får 46.043 kr. i skat per indbygger.

Stevnsbladet har spurgt borgmester Anette Mortensen (V) om hun kan bekræfte disse tal?

– Ja, de tal er rigtige nok og vores samlede indtægter fra skatter, bloktilskud og udligning er faldende over de senere år, svarer borgmesteren.

„Har du også en forklaring på hvorfor?„

– Det er der rigtig mange årsager til. En af de primære årsager er at den andel af befolkningen i Stevns Kommune, som er på arbejdsmarkedet er faldende. Befolkningen ældes og borgere på pension, giver alt andet lige lavere skatteindtægter end borgere som er i beskæftigelse, svarer Anette Mortensen.

Statsvejen vil hjælpe

Stevnsbladet vil gerne vide, om der er en løsning på hvordan man øger skatteindkomsten?

– Ja, vi skal tiltrække flere borgere i den arbejdsdygtige alder. Det gælder i hele kommunen, ikke bare i de områder hvor der sker udbygning i form af nybyggeri, forklarer Anette Mortensen.

– Vi skal blive ved at arbejde for at det er attraktivt at bo i Stevns Kommune, også for de som er i arbejde og skal pendle ud af kommunen. I den forbindelse er det fuldstændig afgørende, at statsvejen, som skal give os bedre adgang til motorvejen hurtigst muligt bliver en realitet. VVM-undersøgelsen er i gang og det er første skridt, men vi skal blive ved at arbejde på at sikre at den vej kommer hurtigst muligt. Det vil også give bedre udviklingsmuligheder for vores lokale erhvervsliv, som kan skabe endnu flere arbejdspladser og dermed skabe grundlag for større skatteindtægter, lyder det fra borgmesteren.

„Helt ude af kontrol”

Oppositionen ser ganske anderledes på det.

Forhenværende borgmester Mogens Haugaard fra Nyt Stevns vurderer Stevns’ økonomi helt ude af kontrol.

– Man har i 2018 siddet budgetopstillingerne helt overhørligt. Det er fuldkommen uhørt, fordi det er et overforbrug, som også er kørt med ind i 2019, og som betyder at merforbrug på mellem 60-70 mio. kr. Jeg har aldrig set noget lignende, siger han.

– Jeg er med på, at man kan tage af kassebeholdningen til engangsprojekter som en ny sportshal, men at bruge det på løbende drift er helt forkert. Flertalsgruppen sidder handlingslammet, og venter på en mand med en stor pose penge. det er ganske uforståeligt, at man ikke handler efter den økonomi, som man har til rådighed, siger den tidligere borgmester.

sky

Mogens Haugaard (N): Stevns økonomi er helt ude af kontrol.

 

Skriv en kommentar