(Last Updated On: 4. november 2021)
Personskatten i Stevns Kommune er nu 26 pct. Jeg ønsker kvalitet i ydelserne til borgerne og kvalitet i arbejdsmiljøet, så en stigning fra 25 pct. må fastholdes. Ansvaret for en god udvikling i de kommende år tages ud fra, at de nødvendige midler er til stede.
Det hævdes, at alting kunne virke lige så godt med en lavere skat. Det ser jeg ingen grund til at få efterprøvet, ud fra kendskabet til de mange ønsker, der de kommende år skal opfyldes omkring vore ældre, skolerne, vejene, den grønne omstilling mv. Et stort flertal i kommunalbestyrelsen har med deres budget vist, hvor pengene skal bruges. Jeg kan medvirke til, hvordan de bruges bedst.
Frihed i opgaveløsningen, tillid til fagligheden, gode normeringer og mere efteruddannelse er blot nogle af de mange forhold, som skal medvirke til at højne kvaliteten i vores velfærd. Ved at investere i mennesker og udvikling skabes tilliden til og troen på, at vi sammen skaber en endnu mere attraktiv kommune at bo og leve i.
Henning Urban Dam
Borgmesterkandidat, Socialdemokratiet

Skriv en kommentar