(Last Updated On: 27. august 2015)

Læserbreve-735x415Af:
Torben Rønnebæk
Bogøvej 2
4652 Hårlev

I Stevnsbladet uge 34 var der en artikel, der beskrev, at de stevnske skoler er gennemsnitlige til at løfter elevernes faglig niveau. Der sidder sikkert mange forældre og andre interesserede læser tilbage med det indtryk, at det går rigtig skidt på skolerne – specielt hvad angår Hotherskolen, som ligger i bunden af de skoler fra Stevns, der var med i undersøgelsen (de to nyeste privatskoler er ikke med).

Idet jeg mener, at undersøgelsen ikke giver et helt retvisende billede af situationen for Hotherskolen, ser jeg mig nødsaget til at komme med dette skriv for at synliggøre, at det nok ikke står så galt til på Hotherskolen, som det ellers kunne se ud.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i undervisningseffekten, hvor man holder resultaterne af prøverne op, imod det man forventer i forhold til forældrenes baggrund. Men undersøgelsen tager umiddelbart ikke hensyn til elevernes baggrund og udfordringer.

På Hotherskolen samles kommunens H-klasse børn (børn med særlige behov, fysisk og/eller psykisk udviklingshæmmede), hvorved Hotherskolen har en elevgruppe, som de øvrige skoler på Stevns ikke har. Udfordringen med den elevgruppe er, at man uanset forældrebaggrund ikke kan forvente, at alle elever kan præstere det samme som elever i de øvrige klasser og skoler.

Eleverne i H-klasserne bliver selvfølgelig prioriteret lige så højt som øvrige elever, og lærerteamet gør selvfølgelig deres bedste for at løfte de elever også, hvilket også sker. Dog ligger H-klassernes karakterer lavere end almenklasserne (hvis jeg må tillade mig at skrive sådan), hvilket trækker skolens samlede karaktergennemsnit ned, hvilket der som sådan ikke er noget problem i.

Problemet er mere, at det ikke synliggøres eller tages hensyn til i den nævnte undersøgelse, hvorfor det giver et falsk billede af situationen på Hotherskolen og de mange andre skoler rundt om i Danmark, der står i lignende situationer.

Jeg er forælder til to børn i almenklasser på Hotherskolen, som tidligere gik på Hellested skole, og jeg må da indrømme, at mine børn er blevet løftet en del, siden vi skiftede over til Hotherskolen. I den forbindelse vil jeg da gerne rose lærere og pædagoger på Hotherskolen for deres engagement og måden hvorpå de løfter vores børns faglige niveau – dette inden for alle elevgrupper.

 

Skriv en kommentar