(Last Updated On: 22. december 2014)

Politiskilt-SPOTRØDVIG: Klokken 18.59 torsdag den 18. december rykkede brandvæsnet og politiet ud til en ildebrand på Plushøj i Rødvig, efter at en sosu-hjælper havde kunnet lugte røg i området. Meldingen lød på kraftig røgudvikling fra et rækkehus.
Ved brandvæsnets ankomst fik indsatslederen oplyst, at husets beboer – en 68-årig gangbesværet kvinde – formodentligt var i huset.
”Den massive røg samt besværlige adgangsforhold gjorde det umuligt at redde kvinden ud før røgdykkernes ankomst”, oplyser indsatsleder fra Stevns Brandvæsen, Martin Rohde-Wünsche.
Ambulancefolkene måtte efter forgæves genoplivningsforsøg opgive, og kvinden blev erklæret død af en læge på stedet.
Brandvæsnet fik hurtigt slukket ilden, og foreløbige undersøgelse tyder på, at branden var startet omkring den omkomnes seng. Kvindens naboer fik tilbudt overnatning på plejehjemmet ved siden af, da deres hjem var påvirket af røgen, og hjemmeværnet fik til opgave at passe på brandstedet, indtil politiets kriminaltekniske afdeling havde færdiggjort deres undersøgelser.
Pårørende til den omkomne, 68-årige kvinde er underrettet.

Skriv en kommentar