(Last Updated On: 29. oktober 2021)

Borger- og Grundejerforening hustandsomdeler kampagnemateriale for at få flere medlemmer og ideer til projekter

Denne flotte legeplads på Egelundsvej er et af de projekter som Strøby Egede Borger- og Grundejerforening har stået bag. (Foto: Klaus Slavensky)

 

 

 

Byudvikling: Strøby Egede er et byområde på Stevns, som er under vækst, og med over 4.500 indbyggere, er det den største by i kommunen, og ifølge Stevns Kommunes prognoser, forventes der over 470 nye boliger frem til 2030.

Så der er rigeligt at lave for den aktive Borger- og Grundejerforening, som kalder sig det ikke helt mundrette SEBG.

De grønne områder

I den kommende tid modtager alle beboere i området et flot prospektmateriale, som fortæller om de seneste gennemførte og igangværende projekter, og om SEBG’s visioner for mulige nye projekter.

– Det er for, at vise hvad vi har lavet, vil lave, og hvad der skal ske med Strøby Egede, forklarer foreningens formand Rikke Groth Krumbach, som fortsætter:

– Vi ønsker at udvikle vores kystby med respekt for de grønne områder, som vi skal værne om. Men den husstandsomdelte folder er absolut også for at få flere medlemmer, for det koster både penge og hænder for at realisere det frivillige arbejde, så vi kan gennemføre de mange gode idéer, siger hun.

Masser af projekter

Bestyrelsen og de aktive medlemmer har ikke ligget på den lade side, og blandt de projekter, der har fået flueben, er bl.a. etableringen af en flot legeplads på Egelundsvej; videreførelse af ”Den Grønne Kile” fra Nimsgårdsvej og forbi Stolpegårdsvej; to sikre trafikovergange til stranden ved Strandparksvej; opsætning af badebroer ved Ege og Strandparksvej, og foran ligger tiltag som nye fortove og cykelstier gennem Strøby Egede; badebro ved Solgårdsparken; modernisering af legeplads ved Ege, og opgradering og forskønnelse af eksisterende trafikchikaner.

– Det kræver et kollektiv af gode kræfter at nå alt dette, og vil håber på et udvidet samarbejde med de andre grundejerforeninger i området. Det vil være til gavn for os alle, understreger Rikke Groth Krumbach, der også fremhæver samarbejdet med Solgårdsparkens Venner og Klar Forsyning, der netop er i gang med et større kloakeringsarbejde i Strøby Egede.

Stiftet i 1941

Borger- og Grundejerforening blev stiftet i 1941, og sørgede for at området efter Anden Verdenskrig fik vejnavne, husnummer, vejbelysning og telefonautomat i byen.

Fra 1960 og to årtier frem myldrede det frem med parcelhuse, og foreningen fik bygget en bro over Tryggevælde Å ved spejderhytten, og fik i 1993 anlagt en legeplads samme sted.

For et par år siden fik SEBG nye kræfter i bestyrelsen, som fortsætter arbejdet med infrastruktur og udvikling af det offentlige rum, for at tiltrække nye borgere til den attraktive kystby.

På SEBG’s to-do liste er der fremtidige milepæle som f.eks. udendørs træningsanlæg, krolfbane, kystnær beach volley bane og meget andet.

– Måske kan vi ikke realisere alt, men bestyrelsen og ildsjælene blandt medlemmerne, når det vi har tid og kræfter til. Og vi sender også folderen ud for at få flere gode idéer, for det er dynamikken i fællesskabet, som bidrager til en positiv udvikling af vores nære bymiljø, siger Rikke Groth Krumbach.

Skriv en kommentar