(Last Updated On: 15. marts 2016)

Læserbreve-735x415Da vi læste Stevns Fyrforenings indlæg lagt på stevnsbladet.dk den 10. marts, blev vi gjort opmærksom på et forhold, som vi havde overset. Dette gør, at vi finder Thomas Tram Pedersens (overinspektør på Koldkrigsmuseet Stevnsfortet) udtalelse i TV2Øst den 3. marts – hvoraf det fremgår, at han stiller sig positiv overfor Real Danias plan for udviklingen af Stevns Fyrcenter – dybt bekymrende.

I det af Kommunalbestyrelsen fremsendte fredningsforslag, kan man på side 25 under punkt 4.4 Øvrige Forhold læse, at området »er omfattet af Kulturstyrelsens udpegning af særligt bevaringsværdige anlæg fra Den Kolde Krig«. I bilag 10C kan man på side 8 under afsnit 2 læse, at der har været 36 udkigshytter, »hvoraf hytten ved Stevns er den eneste komplet bevarede«.

Dermed mener vi, at der ikke længere kan herske tvivl om, at bygningerne på området er værd at bevare. Helt specielt forholder det sig sådan, at udkiggen skal bevares, idet det er sidste chance for bevarelsen af en sådan i Kongeriget Danmark.

Da vi formoder, at overinspektørens positive holdning skyldes, at han, som vi, ikke har været opmærksom på ovenstående, foreslår vi, at han læser fredningsforslaget og ved selvsyn konstaterer korrektheden af Fyrforeningens indlæg. Der kan herefter ikke herske tvivl om, at den positive holdning vil blive kraftigt revurderet.

Den ubehagelige sandhed er jo, at når bulldozerne er færdige, og udkigsposten er arkitektonisk »forskønnet«, er historiske mindesmærker uigenkaldeligt destrueret.

Ove Pygh Wilche
Rødtjørneparken 15
Store Heddinge

Carl Mathiassen
Rødtjørneparken 45
Store Heddinge

 

Skriv en kommentar