(Last Updated On: 5. oktober 2021)
Det er en lidt trist udvikling der er sket, når man kører ad Kystvejen i Strøby.
Der bygges på livets lyst, og det er jo skønt. Mange flotte og moderne huse, hvilket giver nyt liv til det tidligere sommerhusområde. Desværre bliver udsigten og adgangen til vandet mere og mere lukket til, men et åben plet findes stadig.
Oprindeligt var dette område fiskernes, og jeg mener at det blev overdraget til kommunen på visse betingelser, og senere var der planer om en lille havn. Jeg beder politikerne om at undersøge dette.
Nu vil man sælge området til sommerhuse til trods for, at størstedelen af husene i området benyttes hele året. Det er det eneste åbne, grønne område, som i øvrigt benyttes meget af beboerne. Der er vistnok forurenet i jorden, da det oprindelig var der fiskerne tjærede garn og m.m.?. Det kan også virke sumpet i perioder, så der skal nok piloteres godt for at man kan bygge?
Lad området være, og få private investorer – kunne være grundejere/jolle ejere? – til at lave en lille jollehavn, da jollehavnen ved Vejs Ende (Garderhøjen) sander til ustandseligt.
På mig virker det ikke gennemtænkt, at kommunalpolitikerne vil nedlægge et grønt område, hvor man i disse tider normalt skriger på grønne initiativer. Jeg håber at de lokale med hjælp fra eks. Danmarks Naturfredningsforening får bremset dette projekt.
Spørg din kommunalpolitiker inden valget.
Med venlig hilsen
Annelise Jensen
Brinken 138
Strøby Egede

Skriv en kommentar