(Last Updated On: 9. november 2021)

Mange tak for et fint valgmøde i Strøby Hallen d. 27.10.

Jeg savnede dog konkrete svar fra politikerne på, hvordan de vil løse de udfordringer, vi har omkring Kystvejen, og den befolkningstæthed der kommer, når den første del af området er udvidet til byzone. Samt hvordan man vil sikre de grønne kiler bl.a. bag Skrænten.

Problematikken på Kystvejen kunne løses ved at åbne Lendrumvej op til Strøby Skolen. Dette vil lede meget trafik uden om den første del af Kystvejen. Samtidig skal der ny belægning på Kystvejen, som skal lægges helt ud til kant, så vejen bliver bredere. På den måde vil der være plads til at lave afstribning til en 2-1 vej, og de bløde trafikanter får en nemmere færdsel på Kystvejen.

Dette vil naturligvis ikke betyde at farten øges, som Annette Mortensen mente på mødet. Man kører jo heller ikke 80 km/t på Stevnsvejen, bare fordi der er god asfalt!

Alle var ligeledes rørende enige om, at der skal etableres grønne kiler omkring Nicolinelund/Skrænten, men ingen havde et konkret svar på, hvordan det udføres.

Det kunne være interessant at høre nogle realistiske planer på det her inden valget.

Mette Sander Zacho
Skrænten 1
Strøby Egede

Skriv en kommentar