(Last Updated On: 3. juli 2018)

Som medlem af Børne- og Ungeudvalget ønsker jeg naturligvis at have et beslutningsgrundlag, som er opdateret og gennemarbejdet i de følsomme børnesager. Det glæder mig derfor, at alle stemte for genopretningsplanen, så vi kan komme i gang. Det er en ulykkelig situation, at sagsbehandlingen har været præget af fejl, og vi må tage ansvaret på os politisk.

Jeg tager afstand fra Dansk Folkepartis (DF) og Nyt Stevns’ (NS) beskyldninger mod forvaltningen om at undlade at informere og endda misinformerer Kommunalbestyrelsen. Det billede genkender jeg ikke, og information fra forvaltningen resulterede i, at vi indledte et samarbejde med Socialstyrelsens Task Force. Politisk er vi ikke skredet til handling hurtigt nok. Det kan vi klandre os selv for! Det kan undre, at det netop er den tidligere borgmester og Børneudvalgsformand, som turer frem med disse beskyldninger og krav om at placere et ansvar.

Kommunalbestyrelsen afholdt et temamøde den 12.6. i år med en grundig gennemgang af Task Force’ rapport. Her var der rig mulighed for spørgsmål og drøftelse. NS og DF gik derefter i pressen og krævede, at et ansvar placeres. Mogens Haugaard sendte senere en anmodning med en dags varsel om et møde i forlængelse af kommunalbestyrelsesmødet den 27.6., for at placere et ansvar og lave en analyse. Retorikken fra NS og DF fortsatte på kommunalbestyrelsesmødet og igen i pressen efterfølgende. Tilgangen med at fralægge sig ansvar med henvisning til, at man intet vidste og hænge ansatte offentligt ud, som ikke kan forsvare sig, finder jeg uværdig.

Jeg vil opfordre til, at vi bruger energien på at holde øjnene på bolden og træffe de nødvendige foranstaltninger, så vi undgår disse fejl i børnesagerne fremover. Analysen er lavet af Task Force. Der er lavet en handleplan på baggrund af den, og de vil følge os det næste halvandet år og støtte os i forhold til at komme i mål.

Line Krogh Lay

Kommunalbestyrelsesmedlem (R)

Medlem af Børne- Ungeudvalget

 

Skriv en kommentar