(Last Updated On: 19. februar 2020)

Mon ikke diverse trafikordførere fra Borgen skulle besøge Østbanen fra Køge til Stevns og Faxe kommuner?
Det tyder jo ikke på, at de kender betydningen for lokalsamfundet med ’toget’ på skinner? Senest torsdag i sidste uge med en udtalelse fra Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen om, at der er spændende perspektiver i en BRT-løsning på Østbanen – og det kan det da være, hvis man drømmer eller har det ene formål at nedlægge lokalbanen?
Uanset hvad: Lige nu har flere eksperter udtalt sig negativt om en BRT-løsning i åbent land, Rigspolitiet er betænkelig ved en højre hastighed end 60 kilometer i timen, og i England har der også været mange uheld, har det været fremme.
Kristian Pihl Lorentzens drømmeri om, at man kan videreføre BRT ud til uddannelsesstederne uden for Køge. Ja, man kan jo alt, men disse drømme overstiger jo mange gange de beløb, vi pt. hører om. Og 11.6 kilometer bane i Ålborg skulle koste 521 millioner kroner, det kan jo så næsten ganges med 5, hvilket er lig med 2 milliarder kr. for Østbanen mod 600 millioner kr. for nye skinner.
Så lad os holde toget på ’skinner’ og igen få 15 minutters drift og 100 kilometer i timen. Man kunne endda lave flekstider, med hver 15. minut morgen og eftermiddag til stor gavn for de mange pendlere syd for Køge.
I ved åbenbart ikke, hvor stor en betydning det har for bosætningen og udviklingen i både Stevns og Faxe kommuner. Hvad med det nye togværksted i Hårlev og de arbejdspladser, der nu er? Hvad med de turister, der efter 2021 skal besøge Boesdal? Hvad med jernbaneklubben, som bidrager om sommeren, skal den så bare lukke?
I dag er der mange, der flytter til området, fordi de kan tage toget, eller den ene gør og så kan familien nøjes med én bil.
Hvordan vil en BRT-løsning være igennem skoven både mod Køge og Faxe, når der ligger blade og er vådt, for ikke at tale om sne og is?
Sådan kunne jeg blive ved.
Nu kan vi se, at der går tre måneder med undersøgelsen, pris: 3 millioner kr. Så bliver det sommerferie, og inden vi ser os om, kan man tidligst komme i gang med en løsning i foråret 2021; altså holde de mange pendlere i skak ind til da og mulige tilflyttere måske også.
Så skulle vi nu ikke få lavet nye skinner på Østbanen, og når de tog, der kører nu, er slidt ned, udskiftes de med batteritog. Så kører det bare og man træder ikke på pendlere og sætter os tilbage syd for Køge.
Det kunne være smukt, hvis de lokale kommunalbestyrelser kunne fremkomme med en samlet kommentar eller holdning i pressen.
Toghilsen
Johnny Andersen
Hovedgaden 1
Hårlev

Se også: Svar fra Venstre til Johnny Andersen

Skriv en kommentar