(Last Updated On: 21. juli 2020)

På det ordinære fondsmøde (det hedder generalforsamlingen i en fond) i Stevns Brands Fond sluttede mit bestyrelsesarbejde brat efter 10 år. Jeg havde ellers igennem 15 år stået last og brast med Kjeld Frederiksen, både gennem mit arbejde som assurandør i Lokal Forsikring og bestyrelsesmedlem i Fonden.

For at den afgående formand Kjeld Frederiksens kabale skulle gå op, skulle jeg ikke genvælges, i stedet skulle der tre helt nye medlemmer ind, hvoraf den ene skulle være formand. Kjeld Frederiksen og revisor Hans Jørgen Rasmussen, Klippinge stemte for, at jeg ikke skulle genvælges. Det skal for god ordens skyld siges, at der også var to stemmer på genvalg, men ved stemmelighed er det formandens stemme, der er afgørende, så efter 10 år i bestyrelsen var det UD, men indkaldelsen til det ordinære fondsmøde var ikke i henhold til vedtægterne, så valgene kan ikke være gyldige.

I henhold til vedtægternes § 8.3 skal mødet indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel, hvilket ikke var sket. Hverken jeg eller andre i bestyrelsen har fået en mail med indkaldelsen, men når en gang Erhvervsstyrelsen beder om dokumentation for indkaldelsen, kan man jo altid hævde, at man har sendt indkaldelsen pr. brev, men heldigvis kan andre, der deltog i det ordinære fondsmøde bekræfte, at mødet ikke var indkaldt efter vedtægterne.

Hvorfor reagerer jeg sådan: Jo, jeg var stillet i udsigt, at skulle overtage formandsposten, som jeg selvfølgelig glædede mig til, men Kjeld Frederiksen ville det pludselig anderledes.

Jeg har kontakte Erhvervsstyrelsen, der har tilsynet med de erhvervsdrivende fonde, hvor sagen nu ligger og afventer deres beslutning.

Erik Larsen
Drosselvej 82
Karise

Svar til Erik Larsen

Afviklingen af generalforsamlingen i Stevns Brands Fond er foregået helt efter vedtægterne. Erhvervsstyrelsen har kvitteret for bestyrelsens meddelelse om formandsskiftet.

Tidligere formand
Kjeld Frederiksen

Nuværende formand
Per B. Jensen

Stevns Brands Fond

Skriv en kommentar