(Last Updated On: 26. marts 2021)

Har plads til mange flere patienter i Store Heddinge

Af Klaus Slavensky

»Vi har plads til flere patienter«, siger Niels Riewerts Eriksen, som står bag Lægehuset i Algade 19 i Store Heddinge. (Foto: Klas Slavensky)

Sundhed: ”Det er et fantastisk spændende og alsidigt arbejde at være læge. Det, at være noget for nogen og gøre en forskel for andre mennesker, det er det man vil”, siger Niels Riewerts Eriksen.

Han er sundhedsfaglig direktør for Nordic Medicare, som åbnede en lægeklinik i Store Heddinge i 2017.

Saga blot med lægemangel

Klinikken blev oprettet af Region Sjælland på et tidspunkt hvor lægemanglen gnavede overalt i landet, også på Stevns.

Hvordan er det så gået?

-Det har været små fire år med maximal kapacitet. Vi har 1.800 patienter og der er to læger, som deler praksis foruden vores sygeplejersker. Og vi har åbent alle hverdage hele året rundt, fortæller Niels Riewerts Eriksen, der også oplyser, at situationen med lægemangel på Stevns er overstået, og at Nordic Medicare-klinikken i Algade 19 har plads til yderligere 1.200 patienter, og der hurtigt kan ansættes endnu en læge.

– Vi har borgere fra hele Stevns, og vi dækker hele porteføljen med f.eks. fra nyfødte børn til folk med kroniske sygdomme, nøjagtigt som alle andre lægehuse, forklarer han.

Tiden med landsbylægen, der kørte rundt fra hus til hus, havde tid til kaffe og til at holde i hånden når det kneb, er for længst borte, men der er stadig hjemmebesøg på den daglige to-do liste.

– Vores læger deltager i det forebyggende arbejde i samarbejde med Stevns Kommune, og foretager hjemmebesøg, kommer på plejecentrene og er i det hele taget meget nærværende, siger Niels Riewerts Eriksen.

Dagligdagen i klinikken starter præcis kl. 8:00 for både læger og sygeplejersker, hvor sidstnævnte sidder parate ved telefonen. Ind imellem konsultationerne lægger lægerne stetoskopet fra sig, og taler med pårørende til særligt syge, men den sundhedsfaglige direktør kan ikke pege på nogle særlige sygdomme for stevnsboere.

– Det er meget som mange andre steder i Danmark. Der er folk med kroniske sygdomme og lungesygdommen KOL, infektionssygdomme, og vi klarer det hele, lyder det fra Niels Riewerts Eriksen.

Tung faglig ballast

I 2015 startede han Nordic Medicare i Lemvig, og i dag har virksomheden 28 klinikker i alle landets fem regioner.

Den 65-årige Niels Riewerts Eriksen er speciallæge i klinisk mikrobiologi, og har desuden en faglig bagage med sig som overlæge ved Statens Seruminstitut, medicinsk direktør ved Novo Nordisk samt forskningschef ved Gentofte Hospital og har været beskæftiget med forskning, undervisning, ledelse samt rekruttering.

Han har også været koordinator for fælles nordiske projekter og sundhedsministerielle projekter i Litauen og Estland.

I dag er han lægefaglig chef for Nordic Medicares cirka 250 speciallæger og godt 300 sygeplejersker.

Efteruddannelse et must

Nordic Medicares lægeklinikker satser meget på løbende videreuddannelse, lægerne tilbydes op til fem kurser om året.

– Det er garanten for vores arbejde, siger han, og på spørgsmålet om det betyder, at virksomhedens læger bliver bedre aflønnet end som almindelig praktiserende læge, er svaret:

– Kvalitet koster. Vi er nødt til at have en høj standard, og hele det medicinske område udvikles hele tiden. I dag lever folk længere og nye sygdomme opstår som bl.a. demens, faldulykker med efterfølgende hofteoperationer, forklarer Niels Riewerts Eriksen, der tilføjer, at almindelige sygdomme i dag bl.a. er forhøjet blodtryk, cancer, diabetes og infektionssygdomme.

»Jeg er godt tilfreds«

Lægeklinikken har åbent på hverdag fra kl. 8-16, hvorefter der køres lægevagt frem til 8 morgen i hele Region Sjælland.

– Det er vigtigt for os, at vores patienter så vidt muligt har de samme læger, det er en vigtig del af sundhedstilbuddet. Men andre gange kan det være godt med en ny læge som en slags second opinion, der efterprøver diagnose og behandling, siger Niels Riewerts Eriksen.

Statussamtalen om de første fire år på Stevns nærmer sig sin afslutning, lægehuset begynder at blive fuldt af stevnsboere, og sundhedsdirektøren følger Deres udsendte ud. Ved indgangen hænger et skilt om muligheden for at få gratis vaccine mod lungesygdommen pneumokok.

– Du kan sagtens få et prik på vej ud, smiler han, da vi tager afsked.

Tilbuddet modtages med et ”det har jeg fået”, og Deres udsendte går ud samtidig med en patient, som fortæller, at hun er kommet i lægehuset i Algade siden det åbnede i 2017, da hendes daværende læge stoppede.

– Jeg har lige skulle vænne mig til det, men nu er jeg ganske tilfreds, lyder hendes positive vurdering.

Skriv en kommentar