(Last Updated On: 12. oktober 2017)

Af: Jacob Jensen (V), MF og kandidat til posten som formand for Region Sjælland

Hvis man bor på Stevns, skal det være en basal ret at have en god og let adgang til en læge. I et velfærdssamfund som det danske, hvor man betaler én af verdens højeste skatter, og hvor de offentlige budgetter er blandt verdens største, skal det være muligt at kunne prioritere og anvende ressourcerne, så lægedækningen bliver bedre.

Der er desværre udfordringer i flere dele af vores store Region Sjælland, hvor der mangler læger. De tilbageværende læger er for manges vedkommende i deres sidste år af arbejdslivet. Og det er svært at rekruttere nye læger og andet sundhedspersonale af mange årsager, bl.a. den helt overordnede vandring fra land mod by, som mange lande, også Danmark, oplever i disse år. Denne diagnose vil man høre mange gange i den kommende regionsvalgkamp. Politisk skal vi derfor måles på de midler, som vi gerne ser bragt i anvendelse som medicin.

Der er heldigvis allerede bragt flere elementer i spil.

Tidligere i år besluttede regionsrådet, at der skal oprettes en lægeuddannelse i Region Sjælland, som forventeligt vil starte op allerede i 2018 eller 2019. Derudover er de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Danske Regioner for nylig blevet enige om en ny overenskomst, der blandt andet gør det mere økonomisk attraktivt for læger at drive praksis i områder med ringe lægedækning.

Der er dog stadig behov for yderligere tiltag, hvis vi skal komme i mål med lægedækningen i Region Sjælland. Vi har behov for en større dimensionering af antallet af uddannede læger med speciale i almen medicin, så Østdanmark kan komme på niveau med Vestdanmark, hvor der ganske simpelt er flere læger pr. indbygger end i vores landsdel. Det kræver en samlet indsats fra Regionen og kommunerne i forhold til Folketing og regering.

Dertil skal lægges tiltag, der virker helt individuelt på lægeniveau. Det kunne eksempelvis være – som det blev fortalt i 21-Søndag på DR1 – at en læge får stillet en bus med arbejdsstation til rådighed for derved at kunne køre fra hendes bopæl i Greve til en praksis på Falster. Det kunne være muligheden for at dele en fuldtidsstilling, da mange typisk yngre kvindelige læger også lægger stor vægt på at få en god balance mellem arbejds- og familielivet. Det kunne være at etablere vikariater til lægestuderende, som derved får “snuset” til arbejdspladsen, og får skabt kendskab til kollegaer, lokalområdet m.v., hvilket alt andet lige gør det lettere at rekruttere lægen efter endt uddannelse.

Nytænkende og innovative løsninger skal vi have flere af. Det kan godt lade sig gøre, hvis vi indretter systemet, så der er plads til nye og alternative løsninger på udfordringerne. Der skal være en god og let adgang til en læge – også på Stevns.

 

Skriv en kommentar