(Last Updated On: 3. februar 2014)

Af Kim Rügge
LA*KI – Store Heddinge

Der er noget, der undrer mig, og derfor har jeg valgt at skrive dette åbne brev til Stevns Kommune. Jeg vil gerne understrege, at dette er ment som oplæg til debat og ikke er ment som mudderkast.
Jeg har det sidste 7 måneder holdt lukket på La*Ki, da vi har anket Midt- og Vestsjællands Politis beslutning om, at der ikke må opholde sig gæster under 18 år på La*Ki efter kl. 23.00. Sagen har nu trukket ud i godt 7 måneder, og jeg havde derfor besluttet at holde åbent 2 lørdage i januar, for bl.a. at vurdere om der stadigvæk er et grundlag for at drive diskotek på Stevns.
Lørdag d. 25. januar omkring 01.30 ankommer 3 betjente til La*Ki for at lave et ganske normalt rutinetjek. Betjentene konstaterer, at der en del unge under 18 og beder de unge om at forlade La*Ki.
Jeg modtager desuden en bøde, for at have unge under 18 år inde i min virksomhed. Jeg spørger en betjent, om han er bekendt med loven, som er vedtaget af folketinget. Betjenten svarer mig, at det er ikke ham, der bestemmer, og at han kun gør, hvad han får besked på af politiinspektøren  i Roskilde. Jeg vælger at lukke La*Ki ned, mens politiet stadig er tilstede. Jeg gør betjenten opmærksom på, at vi nu vælger at lukke, og at der derfor vil være en del gæster på samme tid ude på gaden. Betjentene forlader La*Ki, da vi meddeler at vi lukker. Efter at de kort har siddet i deres bil, vælger de at køre, mens der står 70-80 gæster ude foran.
Betjentene skal på ingen måde have skyld for, at jeg vælger at lukke. De passer bare deres arbejde, og jeg har altid haft et godt forhold og samarbejde med politiet, men derfor kan jeg godt undre mig lidt over, at man kører fra 70-80 gæster, som forlader et diskotek, hvor de ikke må være. Som jeg tolker det, er holdningen hos Midt- og Vestsjællands politi, at det ikke er okay, at man er på et diskotek med opsyn, når man er under 18, men helt okay at gå rundt i byen kl. 02.00 om natten. Her kan man så mene, at det er forældrenes ansvar, at deres børn går rundt i byen om natten, men det er vel også forældrenes ansvar at vide, at deres teenager er taget til fest på et diskotek.
I bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling, som er vedtaget af folketinget, står der i paragraf 31 stk.1:
”Politiet kan under særlige forhold forbyde indehavere at lade personer under 18 år opholde sig som gæster i vedkommende virksomhed.” (Kilde retsinformation.dk)
Vi har forgæves forsøgt at få at vide, hvilke særlige forhold der gør, at unge under 18 år ikke må opholde sig på La*Ki efter 23.00.
Jeg ville godt kunne acceptere, at min gæster skal være 18 år, hvis det også gjaldt for mine kollegaer – som også er mine konkurrenter – i andre byer. I vores nabokommune Faxe må man, når man er under 18, være på bar/diskotek til kl. 02.00 og i Egedal må man til 05.00. Jeg undrer mig den dag i dag stadigvæk over, at der ikke gælder samme regler for alle i restaurationsbranchen, som også har haft det hårdt under finanskrisen.
I Danmark findes der også et regelsæt, som omhandler konkurrenceforvridning for virksomheder. I regelsættet står et forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og et forbud mod misbrug af dominerende stilling. Jeg mener klart, at disse 2 regler bliver overtrådt.
Når mine gæster, som er under 18 år, skal forlade La*Ki, skal de blot køre 15 km. til Karise, eller 20 km. til Faxe, for at må feste til kl. 02.00. Det, synes jeg, på ingen måde er fair konkurrence og derfor også konkurrencebegrænsende. Og hvis man selv laver en lov om, der er vedtaget af Folketinget og udsteder en ordre om, at ens betjente skal føre sin egen lov ud i livet, så har man vel i bund og grund misbrugt sin dominerende stilling som politiinspektør i Midt- og Vestsjælland?
Jeg har nu drevet diskotek i Store Heddinge siden 1993 og har løbene lavet flere og flere tiltag for, at det skal være trygt at gå i byen i Store Heddinge, bl.a. med videoovervågning og registrering af gæster.
Jeg kunne derfor rigtig godt tænke mig at vide:
Er den danske restaurationslov en lov, som man frit kan ændre fra politikreds til politikreds?
Vi har nu holdt lukket i 7 måneder, mens vores sag har trukket ud. Ønsker Stevns Kommune ikke, at der skal være et  natteliv?
Finder man det rimeligt, at der er andre  vilkår og regler for at drive samme form for virksomhed i vores nabokommune?
Vi har i det sidste stykke tid været i dialog med kommunalbestyrelsesmedlem Thor Grønbæk, som efter episoden i lørdags nu har lovet at tage sagen op med borgmesteren, så vi kan få besked på, om man må tage på diskotek i Stevns Kommune, når man er 16 år.

Skriv en kommentar