(Last Updated On: 29. oktober 2014)

LaeserneSkriverAf Steen Nielsen og Steen Hansen
Medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokraterne

Som borgmester skal man altid forsvare sine borgere og varetage sin kommunes interesser. Det mener vi ikke, at borgmester Mogens Haugaard fra Venstre har gjort i den aktuelle debat om en mulig ændring af det såkaldte kommunale udligningssystem.

Udligningssystemet flytter mange millioner kroner mellem landets kommuner, så de har nogenlunde lige vilkår for at levere service til borgerne.

Et forslag fra otte kommuner, med Aarhus i spidsen, har fået opbakning fra i alt 61 kommuner. Hvis forslaget gennemføres, vil Stevns miste 43 millioner kr. om året.

Det er rigtig mange penge, og hvis hullet i kommunekassen skulle fyldes, ville det kræve en forhøjelse af kommuneskatten med 1,1 procentpoint. Det ville virkelig kunne mærkes hos rigtig mange Stevnsboere, og særligt af de dårligst stillede.

Pudsigt nok vil forslaget betyde, at de 61 kommuner vil få flere penge, mens kommunerne i hovedstadsområdet, herunder København, vil få færre penge.

Når sådan et forslag kommer på bordet skulle man tro, at borgmesteren straks ville afvise det, fordi det vil ramme Stevns og Stevnsboere hårdt. Men i stedet for at afvise forslaget kategorisk begynder borgmester Mogens Haugaard at tale for ændringer af udligningssystemet, der vil flytte penge fra hovedstadsområdet og ud i landet.

Vi har ingen særlige følelser for Københavns Kommunes økonomi, men vi mener, at borgmesterens strategi er fuldstændig forfejlet i en situation, hvor 61 kommuner lægger et massivt pres på regeringen og Folketinget.

I en sådan situation skal man da stå sammen med “vennerne” i stedet for at begynde at skyde på dem. Det mener vi, er den rigtige måde at varetage Stevns Kommunes interesser på.

Socialdemokraterne har bedt om, at sagen bliver taget op på det førstkommende møde i Økonomiudvalget, så vi kan få drøftet situationen og hvordan vi skal håndtere den.

Skriv en kommentar