(Last Updated On: 17. februar 2014)

Af Michael Falkendorf
Lindevænget 4, 4672 Klippinge

Jesper R. Damgaard er den 8./2. så venlig at svare på mine betragtninger den 1./2. over dansk kørselskultur og kalder mig oven i købet ”dygtig”. Det viser sig, at han er ironisk. Det viser sig også, at han hverken kan læse eller forstå en relativt letfattelig tekst, har svært ved at formulere sig og har ringe forestillingsevne.
For at tage det sidste først synes han, at det er fantastisk, at jeg kan registrere, at en del bilister, der kører for hurtigt (ofte 60 – 70 km/t) gennem småbyerne, kører for langsomt på landevejen, ligeledes 60 – 70). Det er såmænd ikke så svært at registrere, for man er jo nødt til at holde den forankørendes fart, når man ikke må overhale. Når man så når byen fortsætter sjafutten med de 60 – 70/t, hvor man selv gearer ned. Det kan da ikke være så svært at se for sig, men det lægger JRD selvfølgelig ikke mærke til, hvis han hverken registrerer køen, han samler efter sig, og at han kører fra køen igennem byen.
Jeg forstår simpelthen ikke denne konstruktion: ”, må vist lige være stå for egen regning,” der er afslutningen på en passus, hvor jeg (nu omtalt som ”man”) skydes i skoene, at jeg synes, at de ældre ”burde fratages retten til at køre bil,” hvilket jeg på intet tidspunkt har givet udtryk for. Jeg har heller ikke i mit indlæg nævnt noget om, at nogen ”fræser gennem vejarbejdet”, og så er det jo noget svært at få en udviklende og konstruktiv debat, når en modtager som JRD ikke kan forholde sig til, hvad der står sort på hvidt, men derimod lægger egne fordomme ind i teksten.
JRD har dog fat i noget relevant i distinktionen mellem, at man ”må” køre f.eks. 80 km/t, og at man ”bør” køre maksimumhastigheden. Han har selvfølgelig ret i, at ”må” udtrykker den tilladelse, lovgivningen giver, men jeg har med vilje skrevet ”bør” (med forbehold for kørselsforholdene), fordi man også i færdselsloven arbejder med et begreb, der hedder ”at være til unødig gene”, og det er det, jeg mener, disse langsomme sjafutter er. De har jo ikke nødigt at køre 70, når de ”må” køre 80 – ergo sinker de trafikkens afvikling.
Imidlertid forstår jeg på JRD, at det handler om travlhed. De, der gerne vil køre den tilladte hastighed, har for travlt, og det problem skal han nok hjælpe dem af med ved at sinke deres fremfærd. Er det mon det samme, der sker i hovederne på de sjafutter, der kører i en overhalingsbane uden at overhale noget på flersporede veje?
Det er da tankevækkende, at rigtig mange bilister mere eller mindre bevidst spærrer vejen for de bagfrakommende, for det ville vi jo ikke gøre bevidst, når vi går på fortovet; – eller også har jeg bare ikke oplevet det. Når folk spontant stiller sig op og snakker midt på fortovet er det jo ikke bevidst, at de spærrer vejen. Ligeledes med tanketomme piger, der stiller deres cykel lige foran indgangsdøren til supermarkedet.
Jeg er kort sagt noget bekymret for den mig-alene-i-verden og fuck-de-andre tankegang, der for mig at se har udviklet sig her i Danmark gennem de sidste 10 år.

Skriv en kommentar