(Last Updated On: 14. april 2014)

Af Svend Aage Hansen
Forhenværende vognmand
Karise

Det er da Borgerne, der bestemmer, hvor ”Vognmandsruten” skal gå !

Vallø Stift skal selvfølgelig ikke bestemme, men da Stiftet er den største jordbesidder, som vejforslaget går igennem, er det selvfølgelig et godt udgangspunkt at have forhåndsinteresse fra dem.

Og så lige for at slå det helt fast, var det mig som i en artikel i Dagbladet 7. maj 2005 (9 år siden ) kom frem med forslaget. At Ny Stevnsvej Nord senere i omtale blev kaldt ”Vognmandsruten”, det er jeg da stolt over.

Mit forslag havde selvfølgelig ikke til hensigt at skade nogen grundejere med den foreslåede linieføring. Det var et forslag, som gik lige nord om Haarlev og syd om Endeslev og det berørte ikke Damvej. Det af kommunerne indsatte kort i Dagbladet 20. marts 2014 må også betragtes som et forslag, som ikke er undersøgt og nøje gennemtænkt, og der er jo heller ikke sat pæle i jorden endnu.

Linieføringen skal selvfølgelig gennemføres i fuld forståelse med ejendomsbesidderne og placeres på en strækning, som skadet mindst mulig. Der vil altid være nogen, som bliver forulempet, men med en rimelig erstatning og forståelse for Infrastrukturens nødvendige udbygning, er der nu endelig gang i projektet.
Lad os glæde os til et godt resultat.

Ovennævnte indlæg er kommentar til indlæg i den lokale presse.

Skriv en kommentar