(Last Updated On: 30. juni 2014)

LaeserneSkriver
Af Keld Hein

Formand for Dansk Folkeparti Stevns

Nu lyser løv i lunde.
Formoder der snart er brugt så meget papir i den trykte debat, som  kan produceres af et velvoksent træ. Men jeg savner et par nuancer i debatten. Blandt andet indholdet og konklusionen fra det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde, med eneste dagsorden: Træets dødsdom eller frifindelse.
Debatten var en ren opvisning i demokratisk argumentation. Der findes overhovedet ikke belæg for at fremhæve personer eller partibogstaver. For en gang skyld, og hvilken velsignet oplevelse, gik indlæggene udelukkende på personlige holdninger og argumenter. Trods de mange meningstilkendegivelser i medierne, er konklusionen efter min bedste overbevisning:
Hovedårsagen til forslagets forkastelse skyldes det faktum, at entreprenøren og bygherren ikke havde fået byggetilladelse, da de satte byggeriet i gang i strid med de gældende lokalplaner. Flertallet af medlemmerne i kommunalbestyrelsen gav udtryk for, at respekten og tilliden til trufne beslutninger skal bibeholdes. Og det indebærer, at lokalplaner ikke bare er en handelsvare. Hensynet til den politiske moral og respekt var de overvejende argumenter. Langt vigtigere en træets beståen.

Derfor faldt forslaget. Derfor står træet.

Skriv en kommentar