(Last Updated On: 7. maj 2014)

Af Hans Chr. Rasmussen
Kasserer i SF

Diskussionen om en vej der kan forbinde Stevns med motorvejen har raset i årtier. Det er der lavet mange rapporter på, og alene det har kostet en masse penge – men stadig ingen vej.

En af de første rapporter viste, at en løsning nord om Herfølge var den bedste. Men af en eller anden grund kan Køge ikke lide den løsning, så for at opnå fodslag har man diskuteret sig vejen længere og længere mod syd – og for Stevns mere og mere ligegyldig.

Forestiller man sig virkelig, at Folketinget skulle bevilge de 200 – 300 mill. Kr. som vejen vil koste, eller skal kommunerne selv betale? Så vidt jeg ved, har Køge ikke pengene og Stevns har de næste mange år brug for dem andre steder, f.eks. daginstitutioner, sportshal, energirenoveringer osv.

Men så selve linjeføringen, som skal krydse Østbanen hele 3 steder – 4 gange i timen. Hvor smart er lige det? Og igennem en fin skov, hvor Danmarks Naturfredningsforening endnu en gang – denne gang med rette – har løftet pegefingeren. Det betyder vel endnu en sag ved Naturklagenævnet, som vi just ikke har de bedste erfaringer med.

Forestiller man sig virkelig, at Herfølge Station skal flyttes syd for en by med 12000 indbyggere til glæde for et par hundrede fra Stevns? Det hænger bare ikke sammen.
Jeg kan godt forstå, at flere borgergrupper nu stiller de stevnske politikere spørgsmålet, om de har en realistisk plan, som også kan blive til gavn for borgerne.

Så stevnske politikere, tag jer nu sammen, og kom med et forslag som, I mener er det rigtige. Lad os ikke trækkes rundt i manegen af hverken Køge eller Vallø gods.

Skriv en kommentar