(Last Updated On: 7. marts 2014)

Af Henning Urban Dam Nielsen
Socialdemokratiet og medlem af Børneudvalget på Stevns

Så er ressourcerne til den stevnske folkeskole besluttet og det blev endnu engang til en skrabet model. Tilbage er så blot at håbe, at skolen kan leve op til de mange flotte ord om, hvad skolen skal kunne? For med hensyn til ord, er der næsten ingen grænser for, hvad politikerne kan præstere!
Dette blev for mig helt tydeligt til kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 27. februar, hvor der ingen vilje var fra Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative eller Stevnslistens side til, at tage et fælles ansvar for at føre flere ressourcer til den stevnske folkeskole.
Til at illustrere nødvendigheden af at den stevnske folkeskole bør prioriteres med flere ressourcer, kan jeg oplyse, at ressourcen der gives pr. elev på Stevns er en del under landsgennemsnittet og næsten 20.000 kr. lavere end den kommune der bruger flest ressourcer pr. elev.
Nu står folkeskolen på Stevns så tilbage med Danmarks højeste undervisningstimetal til lærerne med risiko for, at der ikke er tid nok til at forberede undervisningen tilstrækkeligt. Endvidere er den tid, der gives til at lave holddeling, faglig vejledning og inklusion beskåret, en ressource der i forvejen var lav på Stevns.
Så flertalsgruppens måde at skyde den store reform af folkeskolen på Stevns i gang på, er altså med endnu en besparelse. Ligeledes overraskede Dansk Folkeparti med ikke længere at stå inde for og stemme for deres eget forslag om at nedsætte lærernes undervisningstid?
Vi i Socialdemokratiet appellerede til flertalsgruppen om at ændre dette, men måtte erkende, at der ikke var vilje tilstede, hvilket vi kun kan beklage.

Skriv en kommentar