(Last Updated On: 19. november 2014)

LaeserneSkriverAf Henning Urban Dam Nielsen,
Socialdemokratiet og medlem af børneudvalget på Stevns

Jeg kan læse i Dagbladet og Stevnsbladet, at både formanden og næstformanden for børneudvalget på Stevns, Janne Halvor fra Dansk folkeparti og Thor Grønbæk fra de Konservative, ønsker at nedlægge Skovgruppen, som det pædagogiske tilbud det er i dag. Dette foreslår de uagtet, at spørgsmålet er sendt i høring og høringssvarene ikke er behandlet i børneudvalget. Det forslag de stiller, har i øvrigt hverken været fremstillet eller drøftet i børneudvalget. Tværtimod afviste de, at behandle den sag omhandlende Skovgruppen, som jeg havde fremsat til vores seneste børneudvalgsmøde. Man kunne fristes til at spørge, hvordan formanden og næstformanden stiller sig i forhold til demokrati, borgerinddragelse og politisk samarbejde?

Tilbage til sagen om Skovgruppen og dens fremtid. Jeg forstår, det formandskabet siger som, at det er vigtigt, at alle børn i de stevnske daginstitutioner har mulighed for at komme ud i naturen fra tid til anden. Det kan jeg kun være enig i. Jeg kan dog ikke se, hvad det nye i deres forslag skulle være. Institutionerne kan allerede i dag tage ud af huset og jeg håber da, at de enkelte institutioner allerede gør brug af dette, som en del af deres pædagogiske praksis. Hvis vi som børneudvalg ønsker at styrke institutionernes muligheder for dette, vil jeg gerne være med.

Det kan dog ikke erstatte det tilbud, som en Skovgruppen er. En Skovgruppe er et særligt pædagogisk tilbud, man som forælder kan til vælge til sit barn. Tilbuddet går i store træk ud på, at børnene opholder sig i naturen, i stedet for på institutionen, så vidt det er muligt. I følge flere undersøgelser udvikler børnenes motorik, opmærksomhed og opfindsomhed sig bedre i et sådant tilbud end i et traditionelt og deres sygefravær er mindre. Det kan godt være, at tilbuddet er lidt dyrere, men jeg mener, at vi skal fastholde og prioritere det, som en del af vores samlede tilbud på Stevns. Så kan det være fornuftigt, at vi i børneudvalget ser på, hvordan vi måske kan gøre tilbuddet tilgængeligt på tværs af kommunen, så det kan vælges til af forældre i en større del af kommunen.

I øvrigt mener jeg, at argumentet om at tilbuddet er dyrt og kun for nogle få, er noget søgt til lejligheden. Tilbuddet har eksisteret i flere år og mig bekendt, er det ikke noget hverken politikere eller forældre har kigget skævt til tidligere.

Min opfordring til resten af børneudvalget skal derfor være, at vi stræber efter at skabe kvalitet for alle, med plads til det anderledes.

Lad os udvikle en kommune med forskellige daginstitutionstilbud. Det giver børn og forældre et valg og skaber en attraktiv kommune for tilflyttere.

 

Skriv en kommentar