(Last Updated On: 3. februar 2014)

Af Jørgen Gregersen
Medlem af kommunal-
bestyrelsen for Stevnslisten

Vores folkeskole i Stevns kommune er gennem flere år blevet presset rigtig meget, både på økonomien og på grund af det faldende børnetal.
Hvis folkeskolen i Stevns skal overleve med bare et nogenlunde anstændigt niveau, må vi nu investere i udvikling af den.
Den opmærksomme borger har måske bemærket, at samtlige politiske partier i sidste års valgkamp lovede, at de vil arbejde for en styrkelse af folkeskolen. Nu er sandhedens time kommet, hvor vi skal se om ord omsættes til handling.
Stevnslisten har derfor sendt nedenstående forslag til formanden for Børneudvalget. Jeg skal for en ordens skyld sige, at vores forslag skal hjælpe folkeskolen til at udvikle sig som et endnu mere åbent og spændende sted. Dermed skabes forudsætningerne for at tiltrække de elever, som er grundlæggende nødvendige for den levende og spændende folkeskole. For at skære det ud i pap. Forslaget er ikke ment som en finansiering af en eventuel nedsættelse af de besluttede 800 timers undervisningstimer pr. år, men som sagt til ren udvikling.
På vegne af Stevnslisten anmodes nedenstående behandlet som sag i Børneudvalget snarest.
Styrkelse af folkeskolen i Stevns kommune
Folkeskolens samlede driftsbudget styrkes med 5 millioner kroner fordelt med 2,5 millioner kroner i 2014 og 2,5 millioner kroner i 2015. De fem millioner kroner afsættes i budgettet som en udviklingspulje til folkeskolen og administreres direkte af Børneudvalget.
Tildelingen af midlerne fra puljen sker på baggrund af konkrete ansøgninger med udgangspunkt i:
1. Gennemførelse af Skolepolitikken, specielt anbefalingerne fra borgerdebatten i 2013
2. Styrkelse af et samlet skolevæsen
3. Styrkelse af samarbejdet mellem familieafdelingen og skolerne
Forslaget finansieres med 2,5 millioner kroner fra bufferpuljen i 2014, samt en opskrivning af det administrative budget fra 2015.”

Skriv en kommentar