(Last Updated On: 7. marts 2014)

Af Line Krogh Lay
Kommunalbestyrelsesmedlem
Radikale Venstre

Vi er uden tvivl alle interesserede i at styrke den stevnske folkeskole og ved udarbejdelsen af budget 2015 skal der være fokus på at skabe gode rammer for ansatte og elever i vores tre skoler. Jeg ønsker, der skal være rum til kreativitet og den praktisk/musisk dimension såvel som styrkelse af fagligheden.
Lærere arbejder nøjagtigt lige så mange timer årligt som resten af befolkningen, så det er korrekt, når folk siger, at lærerne bare skal bruge en større andel af deres arbejdstid sammen med eleverne – ikke arbejde mere. Vi skal dog have øje for, at jo mere lærerne bruger af deres arbejdstid i klasselokalet med eleverne, jo mindre tid er der til forberedelse og alle de andre meget vigtige og tidkrævende opgaver, som følger med lærerjobbet. Fx elev- og forældresamtaler, netværks-, team- og strategimøder om klasser og enkelte elever, forældremøder og arrangementer, skole/hjemsamarbejde, gennemlæsning af nyt undervisningsmateriale, AKT, skolebibliotekarer o.m.a.
Skolerne skal i gang med fagfordeling inden for nærmeste fremtid, så der er en deadline, som er sårbar at flytte rundt på, hvis skolerne skal have en fair chance for at blive klar til det nye skoleår.
Jeg er sikker på, at lederne på vores tre folkeskoler vil gøre deres absolut bedste, inden for de givne rammer, for at give lærere, pædagoger og elever en så god start på den nye folkeskolereform som. 800 timer er meget undervisning, men vi skal huske, at de 800 timer er et maksimum – ikke et gennemsnit for, hvad den enkelte lærer kommer til at undervise. Der vil stadig være opgaver, der trækker den anden vej. Vi skal være meget opmærksomme på, hvordan udmøntningen bliver på skolerne, og hvilke konsekvenser det får. Derudfra kan vi danne os et billede af, hvordan vi bedst kan gå ind og justere for at optimere forholdene og ikke mindst undervisningen i forhold til næste år såvel som de kommende års budgetter for at få den nye folkeskolereform implementeret optimalt.

Skriv en kommentar