(Last Updated On: 19. november 2014)

LaeserneSkriverAf Urban Dam Nielsen,
Socialdemokraterne og medlem af børneudvalget på Stevns.

Et politisk og sagligt indlæg, samt en kommentar til Thor Grønbæks usaglige overskrift/indlæg med titlen ”Henning Urban med >>guldbukserne<<.

Når vi Socialdemokrater holder fast i, at vi som kommune skal bevare tilbuddet om en skovgruppe i en af vores daginstitutioner, er det ikke for at snyde nogen for noget, men for at fastholde forskellige pædagogiske tilbud i kommunen. Det tror vi på, at forældrene ønsker. Vi tror også på, at det kan medvirke til at gøre vores kommune attraktiv for tilflyttere.

Hvis Thor Grønbæk mener, at vores daginstitutioner generelt mangler muligheder for at skabe gode pædagogiske tilbud, så synes jeg, at han skulle tage fat i den opgave, i stedet for at lukke et af kommunens særlige tilbud.

I øvrigt synes jeg, at det er fattigt, at nedlægge et godt pædagogisk tilbud med et argument om, at det ikke er rimeligt, at nogen får noget, som andre ikke får. Hvis det skal være linjen i alle vores tilbud på børneområdet, tror jeg, at både forvaltning og politikere får travlt med at harmonisere.

Med hensyn til >>guldbukser<< forstår jeg det som, at Thor Grønbæk antyder, at jeg bare kaster om mig med penge uden at forholde mig til kommunens samlede økonomi. Til det kan jeg blot sige, at jeg ikke er ude at bruge nye penge fra kommunekassen. Tværtimod prøver jeg blot at fastholde de penge, der indtil nu er brugt på drift af skovgruppen og SFO Hopstars bus, på børneområdets budget. Lige nu har flertallet besluttet, at pengene ligger i kommunekassen. Jeg lover at følge med i, om de kommer tilbage til børneområdet, for ellers er der jo tale om endnu en besparelse på området.

En lille kommentar til kommunens budget i denne sammenhæng skal være, at flertallet på Stevns i flere år har puttet penge i kommunekassen, i stedet for at bruge dem på det de vel er tænkt til, nemlig velfærdstilbud til borgerne. I 2013 havde Stevns Kommune et overskud på driften på 17,6 million – penge der altså kunne være brugt til velfærd!

Det er fint at være økonomisk ansvarlig, men man behøver ikke at gå med livrem og seler.

Afslutningsvis vil jeg blot sige, at jeg har flere forskellige bukser, men ingen af guld.

 

 

Skriv en kommentar