(Last Updated On: 8. april 2014)

Af Palle Maag
Damvej 6, Hårlev

20. marts bringer Dagbladet på forsiden en stort opsat artikel om en ny statsvej fra Stevns til motorvejsnettet.
Af artiklen fremgår det, at Vallø Stift er en så stor medspiller på linieføringen af den nye vej, at det tilsyneladende er stiftets ønske om linieføring, der bliver afgørende.

Dagen efter har jeg et læserbrev i Dagbladet og ugen efter i Stevnsbladet. Brevet konkluderer, at det åbenbart er Vallø Stift, der bestemmer i Stevns Kommune. Da dette ikke medfører kommentarer fra Økonomiudvalgets medlemmer, må konklusionen være, at man er enig i min vurdering – den der tier samtykker.

21. marts sender en gruppe borgere på Damvej i Povlstrup en mail til hvert enkelt medlem af økonomiudvalget (ØU) i Stevns Kommune. Brevet foreslår et møde mellem berørte borgere og ØU.
Bjarne Nielsen (V) og Steen S. Hansen kvitterer for modtagelsen af mailen og Steen S. Hansen tilbyder et møde, der finder sted søndag den 22. marts. Her redegør Steen for detaljer omkring projektet, hvilket er en særdeles fornem måde at inddrage berørte borgere på.
Varly Jensen (O), Mogens Haugaard (V), Anette Mortensen (V) , Bjarne Østergård (V) og Thomas Overgaard (A) derimod finder det åbenbart ikke umagen værd, at svare på en henvendelse fra en række borgere, der er dybt berørt af, hvad de har kunnet læse i Dagbladet.
Den eneste, der har taget vores henvendelse seriøst, er Steen S. Hansen, og da han jo tilhører mindretallet i ØU, kan vi frygte for den fremtidige kommunikation omkring linieføringen af en vej, der vil komme til at berøre adskillige borgere i Stevns Kommune.

Skriv en kommentar