(Last Updated On: 7. maj 2014)

Af Palle Maag
Damvej, Hårlev

Den 20. marts kan man i Dagbladet læse om linjeføring af en Ny Stevnsvej – forbindelsesvejen fra Stevns til motorvejsnettet.
Det interessante er ikke så meget, at politikere fra Stevns med borgmester Mogens Haugaard i spidsen skifter standpunkt – det er set så mange gange før.
Det interessante er, at man fuldt og helt deponerer sine beslutninger hos Vallø Stift. Det er nemlig Vallø Stift, der er fremkommet med forslaget til den nye linieføring, og så klapper politikere fra både Køge og Stevns hælene sammen og siger javel , fordi ”Vi har en god dialog”, ”der er en fælles forståelse”, ”Vi snakker godt” og ”Vi vil hellere have egnens største jordbesidder som medspiller end som modspiller”.

Med andre ord: Vallø Stift dikterer linieføringen.

Køges politikere tilslutter sig selvfølgelig med glæde dette forslag, så de slipper for en linieføring, der kunne ende ved Lellinge-afkørslen på Sydmotorvejen, ”en løsning, der var totalt uspiselig for det store flertal af Køge-politikere, der pegede på hensynet til beboerne i en række landsbyer”.
Interessant at læse om Køge-politikernes hensyntagen til beboerne i deres kommune. Et sådant hensyn ligger åbenbart ikke Mogens Haugaard på sinde, idet der ikke er signaler om, at han vil bruge tid på at inddrage de borgere, der vil blive berørt at linieføringen.
Mogens Haugaard har derimod haft tid til et møde med samtlige ejendomsmæglere på Stevns inden de to kommuners økonomiudvalg snarest mødes for at fastlægge den præcise linieføring – et møde der kun kan være en ren formalitet, al den stund Vallø Stift allerede har bestemt, hvordan linieføringen skal være.
Det eneste betryggende for os, der bliver berørt af den foreslåede linieføring, er at Rambøll-rapporten peger på, at vejen kun vil tiltrække 2600 biler om dagen. For de fleste Stevnsboere på vej mod Køge Bugt-området vil den hidtidige rute over Strøby formentlig stadig være at fortrække.

Redaktionel note om vejføringen…
Vallø Stifts foretrukne linieføring – ifølge Dagbladet – betyder, at vejen flyttes på strækningen fra Hårlev og vestpå. Trafikanterne skal køre mod vest nord om Endeslev videre til Endeslev Overdrev og her krydse gennem fredskoven for at ramme Slimmingevejens udmunding i Vordingborgvej cirka to kilometer syd for Herfølges sydlige grænse. Herfra fortsætter Stevnstrafikken ad den eksisterende Slimmingevej til øst for Gørslev, hvorfra der anlægges en ny vej til høre op til Venstre Ringvejs udmunding i Ringsted og dermed adgang til Vestmotorvejen.
Det er denne plan og vejføring – som Vallø Stift har foreslået – at politikere fra Stevns og Køge kommuner overvejer at tilslutte sig.
Oprindeligt var det foreslået, at vejen skulle tage udgangspunkt nord for Klippinge, hvor den følger Tingvej til øst for Hårlev. Herfra slog den et sving til højre for at følge Østbanens spor til nord for Grubberholm for derefter at dreje til venstre og ramme den eksisterende Holmebækvej syd for Herfølge. På den anden side af Vordeingborgvej fortsætter den som en ny vej ud til jernbanesporet, hvor der efter planen skal planlægges en ny Herfølge Station, for så at fortsætte ud til en ny tilkørsel på Sydmotorvejen nær Søllerup.
Herfra skal vejen fortsætte mod vest og ramme Vestre Ringvej på landevejen Køge-Ringsted, hvorfra der er tilkørsel til Vestmotorvejen. Vejen ville krydse en række af godsets jorder, og det fik stiftsforvalter Søren Boas til at fremsætte en alternativ linieføring, som han meddelte jf. Dagbladet, at han ville kæmpe for i Folketingets Transportudvalg/red.

Skriv en kommentar