(Last Updated On: 3. februar 2014)

Af Jan Jespersen
Enhedslisten Stevns
Medlem af Kommunalbestyrelsen på Stevns

Hvor er vi heldige, vi får mulighed for at tilføre ældreplejen næsten 4.5 millioner kroner, hvert år. Det store spørgsmål er dog, hvordan skal pengene bruges?
Fra Enhedslisten ønsker vi at pengene skal komme de ældre til gode i form af øget praktisk og personlig hjælp.
For ca. to år siden ændrede Stevns kommune kvalitetsstandarterne, således at langt de fleste hjemmeboende borgere, der modtager hjælp til rengøring nu kun får den nødvendige hjælp hver tredje uge, i stedet for som tidligere, hvor denne hjælp blev udført hver anden ugen. Ændringen af kvalitetsstandarten betød at Stevns kommune opnåede en besparelse på mellem 300.000 og 400.000 om året.
Vi vil derfor foreslå at den besparelse rulles tilbage. Vi ønsker at alle borgere i den gruppe igen får gjort rent hver anden uge.
Enhedslisten ønsker også, at der indføres fire timers årlig hovedrengøring til ovennævnte gruppe. Hovedrengøringen skal bruges til at få bugt med skidtet de steder, der ikke høre med til den rengøring der udføres i den tildelte rengøringshjælp. Der ud over ønsker Enhedslisten at de ældre der har brug for hjælp til bad, tilbydes bad to gange om ugen.
Detektor på DR lavede i april 2013 en udsendelse, der viser, at det kun koste ca. 30.000 kr. årligt, at ansætte en SOSU-assistent. Helt konkret koster det cirka 280.000 kroner om året i løn og pension at ansætte en SOSU-assistent. Til gengæld sparer det offentlige 190.000 kroner ved ikke at udbetale dagpenge og 18.000 kroner i sparet aktivering. Hertil kommer, at SOSU-assistenten vil betale 40.000 kroner mere i skatter og afgifter. I alt er forskellen altså kun godt 30. 000 kroner om året.
Beregningen er foretaget af finansministeriet i 2009, men principperne er det samme i dag – det er kun marginalt dyrere at betale en SOSU-assistents løn frem for udgifterne ved at vedkommende er på dagpenge.
Enhedslisten syntes også, at vores SOSU- personale skal efteruddannes. Der er brug for mere viden og opkvalificering på demens området, som er stærkt stigende. Der bliver flere og flere borgere med demens, som selvfølgelig også skal tilbydes en god hverdag.
Der er et hav af efteruddannelse inden for området. AMU kurserne som er fritaget for deltagerbetaling, hvor lønudgifter til deltagere godtgøres med ca. 80 % via VEU (voksen efteruddannelses godtgørelse). Det betyder, at Stevns kommune kun har udgifter på ca. 20 % af lønomkostningen ved at tilbyde de medarbejdere der arbejder på demens afsnittene disse kurser.

Skriv en kommentar