(Last Updated On: 26. maj 2014)

LaeserneSkriver1
Af Hanne-Lise Nilsson

Nordre Klintevej, Rødvig

Vild-kystbevoksningweb

Jeg er bekymret for den vilde flora… for ikke at tale om faunaen langs kysten ved Rødvig.

De “rundbarberede” jo klinten langs Korsnæbet her tidligt forår! Lige efter Korsnæbsbonden i øvrigt havde pløjet endnu længere ud mod klintekanten. Der er så. at sige ikke fugls føde (eller læ) langs den sydlige del af klinten mere.

Har boet her nu i 25 år… og aldrig har den sydlige klint være mere velfriseret. Til min store ærgrelse og bekymring!

Det seneste anslag mod den vilde natur, er jeg bange for, at den nye Rødvig Borgerforening er i gang med at foretage…

Et ellers udmærket udvalg (Strand- og Havnegruppen) indkalder hjælpere med busk-ryddermateriel til søndag formiddag, den 25. maj (valgdagen)…(På eget ansvar, forsikringsmæssigt, stod der ovenikøbet). Nu skal der “ryddes op” på Krostranden.

Mig bekendt er der lige samlet affald op… men det var nu også mest småtræer og buske… man skulle rydde?

Ja, jeg skriver mange spørgsmålstegn?…. for kan det være i orden? Hvem kan tilse eller forhindre at større skader på kystbevoksningen nu indtræffer? Hvor kommer Stevns Kommune og Naturfredningsforeningen ind i billedet?

Jeg føler snart, at det hele kommer til at ligne Valbyparken hernede. Synd og skam at ødelægge den vilde, lidt rå charme som kendetegner Rødvig Krovig, og som man oprindeligt er flyttet herned for at nyde og som også turisterne fotograferer på livet løs for at tage med sig hjem som minde om noget smukt.

Enkelte matrikelejere langs Krovigs-kysten tiltager sig også den ret (selvbestaltede?) “at rydde op”, dvs.  fjerne den naturlige vilde bevoksning og planter planteskolebuske i stedet. Er det i orden? (og giver det den fornødne kystsikring?) Jeg synes, det ser trivielt og planteskoleagtigt ud!

Og hvor skal fuglene og småkravlet være?

Skriv en kommentar