(Last Updated On: 25. marts 2014)

Af Michael Graakjær
Skovvangsvej, Strøby Egede
Formand for SF-Stevns

I følge Dagbladet I torsdag) har Statsforvaltningen afgjort Jørgen Gregersens klage over de nye retningslinjer for de politiske partiers brug af kommunale lokaler til møder.
Statsforvaltningen udtaler, at der intet ulovligt er i at låne kommunale lokaler ud til politiske partier – modsat forvaltningens svar til kommunalbestyrelsen.
Jeg er meget forundret over, at forvaltning er kommet frem til den konklusion. Jeg kunne på en halv time finde adskillige beviser på, at forvaltningens påstand om at lokaleudlånet var ulovligt, var forkert – bl.a. afgørelse fra Indenrigsministeriet fra 30. juni 2000 går direkte imod forvaltningens fortolkning.
Det er ligeledes opsigtsvækkende, at hverken Socialdemokraternes eller Enhedslistens medlemmer af udvalget, efter at jeg sendt et – synes jeg selv – velunderbygget juridisk responsum, har valgt at lade tvivlen komme foreningerne til gode indtil sagen var afgjort i Statsforvaltningen.
Jeg håber, at denne sag kan få oppositionen til ikke ukritisk at føjer sig forvaltningen – især når der er begrundet mistanke om at forvaltningen tager fejl.

Redaktionel note
Stevns Kommunes forvaltning gav i januar afslag til Socialdemokraterne og til SF, som havde ønsket at låne henholdsvis Stevnshøjs kantine og Mødestedet i Hårlev til deres respektive generalforsamlinger her i marts 2014. De to partier har i årevis lånt lokalerne uden problemer, men kommunen har fra årskiftet 2013/2014 skærpet sin praksis i forhold til, hvad kommunale mødelokaler må bruges til. red.

Skriv en kommentar