(Last Updated On: 3. februar 2014)

Af Hanne Olsen
Formand for Koordinationsudvalget i Ældre Sagen Stevns
Svalemosevej, Strøby

I Stevns kommune kan der søges om 4,5 millioner til forbedring af de svage ældres pleje.
Tiden er knap, fristen for ansøgningen er sat til den 14.februar d.å., så alle vi ældre er spændt på, hvad der bliver søgt til.
Det skal selvfølgelig være til varige forbedringer såsom rengøring minimum hver 14.dag, tilbud om oftere bad, mulighed for at gå en tur i den friske luft hver dag . Derudover ville det rigtigt kunne mærkes hos vores plejehjemsbeboere, hvis de fik de 10 min. Om dagen tilbage, som blev sparet væk i 2012.
Efteruddannelse af vores plejepersonale er også rigtigt vigtigt, men det skal være så de ældre konkret kan mærke forbedringer i plejen, og pengene skal ikke gå til dyre konsulenter og mere administration.
Mange kommuner mener, pengene skal bruges til engangsprojekter. Det håber jeg sandelig man i Stevns kommune ved ikke passer. Godt nok skal man søge de første 2 år om de reserverede puljepenge , men herefter er det meningen, at pengene skal gives som et permanent løft til ældreområdet, det står et bredt Folketing bag.
Håber sandelig også, at Stevns kommune står bag sådan et ønske.

Skriv en kommentar