(Last Updated On: 17. februar 2014)

Af Jan Jespersen
Enhedslisten

Der er med sorg at måtte meddele, at ældreløftet på 4,5 million kr. er dødt.
Ældreløftet levede kun ganske kort, før det blev smittet af besparelsesiverens grufulde kraft. Ældreløftet lå blødende på operationsbordet hos Social- og Sundhedsudvalget, og selv om Socialdemokratiet og Enhedslisten forsøgte sig med både hjertemassage og kunstigt åndedræt, stod det hurtigt klart, at ældreløftet ikke stod til at redde.
Ved hjælp af en hurtig transplantation blev det dog muligt at optimere demensområdet, så det bliver muligt at tilbyde hjemmeboende dementpatienter mere aflastning. Dette blev muligt, fordi et samlet Social- og Sundhedsudvalg valgte at transplantere en halv million fra en sendemast, og i stedet tilføre pengene til demensområdet, som samlet vil få et løft på i alt 1,1 million kr.
Der blev ikke til optimering af den daglige rengøringshjælp, så langt de fleste vil stadig kun få tilbudt rengøring hver tredje uge. Kun et meget lille beløb (260.000 kr.) blev afsat til hovedrengøring hos de borgere, der er visiteret til personlig pleje. Der vil altså ikke blive tilbudt hovedrengøring hos de ældre, der kun modtager hjælp til rengøring. Man mener nemlig kun at den gruppe, der får hjælp til personlig pleje, ikke selv er i stand til at udføre hovedrengøring.
Med dette gør man forskel på det rengøringsniveau, man ønsker, de ældre på Stevns skal leve med. Det er utopi at tro, at man med den rehabiliterende indsats, der lærer svage ældre at sidde ned og vaske gulv og støvsuge, også kan lære denne gruppe selv at flytte møbler, så man kan komme ind bag f.eks. sofaen og vaske panelerne.
Langt den største andel af ældrepuljen (3,1 million kr.) vil gå til indkøb af smarttavler til brug i akutindsatsen, implementering af kliniske retningslinjer og ansættelse af sygeplejersker og terapeuter, hvis opgave bliver at kompetenceudvikle medarbejderne inden for ældreplejen.
Med denne fejloperation er der derfor nu lagt op til, at man på sigt kan opnå endnu større besparelser inden for ældreområdet. Jeg mener derfor det minder om falsk varebetegnelse at kalde det et ældreløft, når størstedelen af puljen skal gå til ikke borgernære opgaver, men i stedet investeres i fremtidige besparelser.

Skriv en kommentar