(Last Updated On: 26. marts 2014)

Af Ove Skaarup
Egelundsvej 66, Strøby Egede

Det har altid undret mig, hvad det vil sige at være Æresmedlem i Ældre Sagen. Det, tror jeg, er blevet klart og tydeligt for mig efter dette Årsmødet i Vallø 12. marts.
Det er en nydelig ældre herre, som elsker Bridge og gerne vil sidde og trække i alle trådene i komiteen, og som ryger i flint når en enig komite prøver at skære lidt ned på tilskuddet til bridgespillerne.
Så skal formanden bare ud af vagten, og hun var heldigvis på valg i år, så når en velfungerende komite er villig til genvalg, så stiller han med en ny kandidat. Trommer bridgespillerne sammen og siger, hvem de skal stemme på, så er den i orden. Men han glemmer at fortælle sin kandidat, at der ikke er andre i komiteen, der vil være formand, og så vidt jeg ved, vil det nye medlem i komiteen heller ikke, så nu er der en komite uden formand, som kan ende med, at Ældre Sagen Vallø vil blive lagt ind under Stevns komiteen.
Det vil uden tvivl gå ud over hjælp med IT, besøgsvenner og hjælpende hænder i den gamle Vallø komite.
Bridgespillerne er ikke noget problem, de har allerede sagt på Årsmødet, at de sikkert vil starte for sig selv, så kan de også bedre have deres penge i en cigarkasse.
Her kommer så det gode frem i vores æresmedlem. Vi får bare en konsulent ud fra hovedkontoret, som kan pege på en i komiteen og sige, nu skal du være formand, men sådan gør man vist ikke i dag, det var vist noget fra Stasi tiden. En ting er sikkert, det vil være dejligt for hans parti Venstre, at der kun er en komite i kommunen, og det er også sikkert, at hvis de forkælede nydende bridgespillere bliver skyld i komiteen i Vallø lukker. Så har vi betalt det sidste kontingent i Ældre Sagen.
Jeg vil derfor opfordre den siddende komite til snarest muligt at indkalde til et ekstraordinært Årsmøde med valg på dagsordenen, så vi kan få en  funktionsduelig bestyrelse igen, der er konstitueret efter vedtægterne.

Skriv en kommentar