(Last Updated On: 20. maj 2014)

LaeserneSkriver1
Af Per Grønlund

På vegne af Enderslev Bylau

Kære politikere i Stevns og Køge kommuner. Siden krigens tid er der skrevet og diskuteret meget omkring disse to veje, men der er ikke handlet på det. Måske fordi det af mange forskellige årsager har været udfordrende at opnå enighed om en løsningsmodel for det, der kaldes den stevnske trafik. Lige indtil sidste efterår, hvor der måske kortvarigt var en enighed om den vejføring, der har det sydligste forløb blandt alle kendte forslag til vejføringer.
Reelt er der jo ”bare” tale om et transportproblem, fordi en række mennesker vælger at køre i bil til eller igennem Køge morgen og aften. Bilerne kommer for størstedelen ind via de stevnske veje, så derfor bliver det til ”den stevnske trafik”, en lidt udfordrende størrelse. Trafikken måles i antallet af biler, også hvor mange biler, der estimeres at flytte over på Ny Stevnsvej. Omfartsvejen og menneskene i bilerne kan let blive glemt i denne sammenhæng.
Og lige præcis sammenhænge har vi brug for – hvilke realistiske visioner og sammenhænge sikrer en god og holdbar transportløsning i området set som helhed? Hvad er det for behov, der skal opfyldes for at løse udfordringerne?
Hvad menes der med nordlig vejføring? Hvor ser vi en ny vej støde til offentlig transport? Bliver der tale om en ny Herfølge station? Tre meget væsentlig spørgsmål der nødvendigvis må besvares, før vi fastlægger en ny vejføring.
Kunne man ikke forestille sig, at boldene blev kastet op igen, og at vi sammen steg op i helikopteren og så det hele lidt fra oven – i sammenhæng. For et af de store spørgsmål handler jo om, hvad der er årsagen til, at disse mennesker sidder inde i alle deres biler på vej ind i Køge. Man kan måske flytte deres biler over på en anden vej, men løser det menneskenes behov? Løser det transportproblemet? Hvilke sammenhænge er der mellem vejføringer, andre transportformer og arbejdspladser, alle i kendt eller nytænkt udformning. Hvordan kan rejsen til menneskenes destinationer forbedres, i form som i tid og i oplevelse? Hvordan kan menneskenes destinationer ændres, så der ikke er brug for den samme transport? Arbejde og bopæl tæt ved hinanden er en god vision, der desværre i mange sammenhænge ikke er en realistisk mulighed, så transportbehovet bliver næppe mindre.
Kort sagt: Hvad er det vi alle – samlet og visionært set – har brug for til at løse transportproblemet? ER det en Ny Stevnsvej? ER det en Omfartsvej? HVAD er det? Meget tyder på, at der findes bedre visionære, sammenhængende muligheder for en samlet løsning. Risikoen for en ny vej alene for vejens skyld er altid til stede, hvis ikke visioner og løsninger hænger sammen og giver mening. Derfor kan en ny vej blive så svær at tåle for dem, der påvirkes.

Skriv en kommentar