(Last Updated On: 28. april 2014)

Af Freddie Petersen
Skansevej 8, Rødvig

Hvis ikke, kan det oplyses, at det planlægges at anlægge legeplads på lystbådehavnen i Rødvig.
–    Legepladsen skal ligge 25 m fra kanten til havnebassinet
–    Legepladsen skal ligge ud til det mest trafikerede område på havnen
–    Legepladsen skal ligge lige ud til en redningsvej for beredskabet
–    Legepladsen skal ligge på det mest centrale, og til mange havnerelaterede formål anvendelige område, på havnen
Hvem har dog fundet på det og hvorfor? Det kan jeg desværre ikke oplyse om, da alle forespurgte, rystende på hovederne, nægtede at tro på, at skatteborgernes penge kunne anvendes til det formål
–    Uden at offentligheden orienteredes
–    Uden at behovet for en legeplads dokumenteres anbragt netop der
–    Uden tanke på, at en havn aldrig kan betragtes som egnet til en legeplads
Spørgsmålet er nu: Vil nogen snarest oplyse om baggrunden for det vanvittige i, at bruge så mange penge på et så elendig gennemtænkt projekt?
Fra kommunens hjemmeside hentes
”Dynamisk kulturarv i Rødvig”
Dynamikken, livet og kvaliteten i Rødvig hænger sammen med, at havnen rummer mange forskellige havnekvaliteter. Erhvervsfiskeriet, lystbådene, fritidsfiskerne, beddingen, bådebyggeriet, roklubben og surferne, som alle spiller sammen og forstærker hinandens værdi. Men de kæmper samtidig også om pladsen og om betydningen.
IDEER OG ANBEFALINGER TIL PLANLÆGNINGEN
Tænk sammenhæng og helhed i belægninger og byudstyr, og gør havnen kønnere, uden at den mister sin identitet. Markering i belægningen kan vise, hvor der f.eks. kan være udeservering tæt på kajen.
Skab oplevelser på lystbådehavnen, bl.a. for børn og unge.
Giv skolebørn og turister mulighed for at låne net og lign. til leg ved vandet.
Styrk udeservering og mulighed for events på havnen.
Etabler broer, et flot havnebad eller en flytbar badeplatform ved østmolen

Fin beskrivelse af havnekvaliteter – ikke et ord om legeplads, – fordi den ikke hører hjemme på en havn!
Kom frem- lad alle høre de positive argumenter for projektet nu, da jeg desværre må fremtræde med alle de negative!

Skriv en kommentar