(Last Updated On: 11. oktober 2019)

Projektet ’Læsevenner’ skal både give gode læseoplevelser og skabe mere fællesskab og øget trivsel på Hotherskolen. (Foto: Thomas Bläske Vestergaard)

Hårlev: For at markere starten på projekt ’Læsevenner’, var der mandag morgen i sidste uge fællessamling for alle elever og personale i festsalen på Hotherskolen.

Efter en kort tale af afdelingsleder Marianne Olesen var taget ved at lette, da alle – af deres lungers fulde kraft – sang Hothersangen.

Derefter forlod klasserne festsalen, og skolens venskabsklasser gik ud sammen: 0. årgang sammen med 5. årgang, 1. årgang med 6 årgang osv. På vejen ud fik alle et badge, som skal bæres, hver gang der er Læsevenner på skolen.

Eleverne brugte den næste halve time på gode læseoplevelser sammen og på at lære hinanden at kende.

– Læsevenner er et projekt, hvor elever på tværs af årgange vil være sammen to lektioner hvert kvartal for at hygge sig med at læse for hinanden. Det kan være læsning i mange forskellige former, højtlæsning to og to, oplæsning af selvproducerede tekster, fokus på forskellige genrer inden for litteratur med mere, fortæller Marianne Olesen.

– På Hotherskolen prioriterer vi arbejdet med at skabe gode relationer mellem eleverne højt. Kendskab til hinanden på tværs af klassetrin er med til at højne trivslen blandt eleverne – og det skal Læsevenner også medvirke til, slutter afdelingslederen.

Skriv en kommentar