(Last Updated On: 1. november 2019)

Hvem har lyst og tid?

Stevns: Snart kan man stille op som kandidat til supplerende forbrugervalg i Stevns Spildevand.

Interesserer man sig for spildevand? Så er det nu man chancen for at få medindflydelse på beslutninger vedrørende spildevandsområdet i lokalområdet.

Fra 28.10.- 8.12. 2019

Da en af de forbrugervalgte kandidater fra Stevns har valgt at trække sig fra sin bestyrelsespost i Stevns Spildevand, og da der ikke er nogen suppleanter, holder KLAR Forsyning et supplerende forbrugervalg med henblik på at finde en ny kandidat til bestyrelsesposten samt to suppleanter.

Fra den 28. oktober kan man oprette sig som kandidat via Klar Forsynings hjemmeside: klarforsyning.dk.

Fristen for at stille op udløbe den 8. december i år.

Starter den 1. februar 2020

Klar Forsyning offentliggør kandidaterne mandag den 9. december.

Selve valget gennemføres i uge 3.

Bliver man valgt til bestyrelsen i Stevns Spildevand, indtræder man 1. februar 2020, og er valgt for den resterende valgperiode, der strækker sig til den 31. december 2021.

Man indgår i bestyrelsen på samme vilkår som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det vil sige, med de samme rettigheder og pligter.

Hvem kan blive kandidat?

Alle myndige personer kan stille op som kandidat, også dem, der ikke bor i forsyningsområdet.

Det eneste krav er, at man har 10 myndige og fysiske personer, der bor i forsyningsområdet, der skriver under på, at de støtter dig som kandidat.

De kaldes stillere, og de kan kun pege på én kandidat, og det må ikke være en, som de bor sammen med.

Valget foregår elektronisk og starter den 13. januar og slutter den 19. januar 2020.

Man kan stemme via computer, mobil og tablet, man skal bare huske at have dit NemID klar.
sky

Skriv en kommentar