(Last Updated On: 27. april 2021)

Stevns: Ledige stevnsborgere bliver i øjeblikket spurgt om, hvordan de oplever mødet med Jobcentret. Det oplyser Stevns Kommune i en pressemeddelelse.

Det sker som en del af en tilfredshedsundersøgelse, som Stevns Kommune har sat i gang for at kunne følge med i, hvordan borgerne oplever sagsbehandlingen i Jobcentret og for at kunne tilpasse Jobcentrets aktiviteter i målet om at få flere ledige i beskæftigelse.

Undersøgelsen er et tiltag fra Stevns Kommunes Beskæftigelsesplan 2021, som blev godkendt i kommunalbestyrelsen i december måned. Tiltaget bygger på et overordnet mål fra beskæftigelsesministeren om, at alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.

– Den personlige samtale med den ledige og vores kontakt mellem borgerne og Jobcentret er et af de vigtigste redskaber, vi har, når vi skal hjælpe ledige med at komme i beskæftigelse. Derudover så ved vi, hvor vigtigt det er for den ledige, at sagsbehandleren tror på den lediges mulighed for at komme i beskæftigelse. Det betyder alt sammen noget for borgerens chancer og muligheder for at komme i beskæftigelse og for en værdig sagsbehandling. Derfor håber jeg også, at mange vil deltage i undersøgelsen ved at svare på spørgsmålene, så vi får et godt billede af, hvad vi gør godt, og hvor vi kan forbedre, udtaler Mikkel Lundemann (K), formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, i pressemeddelelsen.

Tilfredshedsundersøgelsen, der løber resten af 2021, består af fire spørgsmål, og at svarene vil blive brugt til løbende at udvikle Jobcenteret og kommunikationen i samtalerne til fordel for borgerne og samarbejdet.

Skriv en kommentar