(Last Updated On: 30. maj 2014)

17 ud af 19 kommunalpolitikere stemte for ideen med legeplads på den kommunale lystbådehavn

 

Børn_legeplads

RØDVIG: I 11. time kom sagen om legeplads på lystbådehavnen i Rødvig på Kommunalbestyrelsens dagsorden sidste torsdag. Jørgen Gregersen, Stevnslisten, havde via en mail anmodet om, at sagen blev behandlet i Kommunalbestyrelsen efter sagen havde været i Plan- og Teknikudvalget (PTU). Med begrundelse i sikkerheden havde PTU afvist at etablere en legeplads på området mellem Sejlklubben og Café Marina. Borgmester Mogens Haugaard havde været på besigtigelse på området, og han kunne ikke se samme problemstilling, som PTU nåede frem til. Derfor vendte borgmesteren sagen – ifølge Dagbladet – på et gruppemøde med Venstre og der blev det tilkendegivet, at der skal arbejdes for at planlægge en legeplads, hvor det fra starten var planlagt. Efter Kommunalbestyrelsens behandling af sagen stemte 17 politikere for en placering af legeplads på havnen mens Flemming Petersen, V, og Bjarne Nielsen, V, fastholdt deres indstilling fra behandling i Plan- og Teknikudvalget. Rødvig Borgerforening bakker op om placeringen, mens Sejlklubben Stevns ikke har udtrykt begejstring for ideen med legepladsen. cs

Skriv en kommentar