(Last Updated On: 12. juli 2019)

Store Heddinge: I forbindelse med planerne om etablering af en ny legeplads på hjørnet af Kronhøjvej og Ved Rådhuset, er der ved jordprøver konstateret en lettere forurening af jorden. Det oplyser projektets tovholdere i en pressemeddelelse.

Her står videre, at al jord i byzone som udgangspunkt er klassificeret som lettere forurenet. Særligt ved etablering af en legeplads er kravene til ren jord meget strenge for at beskytte de legende børn mod kontakt med forurenet, jord, uanset hvor lille forureningen er.

Udfordringen med den let forurenede jord søgtes løst på en måde, der skulle bevare og tage hensyn til de gamle træer på arealet, hvilket desværre viste sig ikke at være praktisk muligt.

Derfor blev det undersøgt, om legepladsen kunne flyttes til det kommunale areal på den anden side af Kronhøjvej.

En undersøgelse af jorden her, viste ligeledes en forventet forurening, men her giver arealets størrelse, samt det, at der ikke står træer inde på selve grunden, det muligt at håndtere jorden på en måde, der understøtter selve projektet.

Projektleder Charlotte Mannstaedt oplyser, at det kan løses ved at flytte rundt på jorden for at skabe niveauforskelle med varieret terræn, hvorpå der lægges ny, ren jord.

Arealet er med sine 4.000 kvadratmeter godt dobbelt så stort i forhold til det oprindelige areal. Det giver langt større mulighed for udfoldelse af projektet samt plads til boldspil. Et andet stort plus ved den nye placering er en bedre sikkerhed for de legende børn, da legepladsen vil få større afstand til trafikken på Kronhøjvej.

Det er derfor besluttet at arbejde for at flytte legepladsen til dette areal i stedet.

Projektet bliver nu tegnet igennem med dette for øje, så der kan indhentes nye tilbud og lægges en ny tidsplan. Denne meldes ud snarligt.
rmh

(Modelfoto af legepladsen)

Skriv en kommentar